Agersø 

 

Hans Degnstræde 10 og 12 Agersø 1936-1938.

Foto: Udlånt af Sylvest Jensen Luftfoto.

Tilbage