Agersø 

 

Hans Degnstræde 2 Agersø 1950_1954.

Foto: Udlånt af Sylvest Jensen Luftfoto.

Tilbage