Agersø 

 

Hans Degnstræde 5 Agersø 1959.

Foto: Udlånt af Sylvest Jensen Luftfoto.

Tilbage