Arbejderhuse ved Transbygården.

 
Klik på billedet.

Arbejderhuse ved Transbygården 1950-1954.

Foto: Sylvest Jensen Luftfoto.

 

Tilbage