Boeslunde set fra nord 

 
 
Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv
 

Tilbage