Fattighus / Kirkgårdslade Magleby 

 

Det gamle fattighus og kirkeladen 1971.

Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.

 

 

Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.

Den nuv. bygning er opført i 1758 af geheimeråd Villum Berregaard, daværende ejer af Borreby som fribolig for 12 fattige fra sognet, formentlig bygget på en tidligere kirkelades grund.

Kilde: Andreas Olesen.