Mod Ørslev kirke 

 

Kig mod Ørslev kirke ca. 1920.

Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv,