Rude

 
Klik på billedet.

Rude gamle købmandshandel Østervej  4243 Rude 

Foto: Skælskør Egnshistoriske Arkiv

 
Rudes første købmandsbutik blev oprettet i 1862 af købmand Rasmus Olsen , der drev forretningen til sin død i 1905, hvorefter han kone Sophie Olsen videreførte den frem til 1910. Efter den tid har følgende købmænd stået bag disken i den nu 147 år gamle købmandsbutik, Anton Henriksen, Vilh. Hansen og Rudolf og Esther Kristiansen, Evan og Lis Sørensen og derefter Susanne og Per i ca. 3 år. Op til købmandsbutikken har ligget et gammelt hvidt hus hvor der angiveligt skulle have været telefoncentral (statstelefoni).På et tidspunkt beboet af graver ved Holsteinborg kirkegård, Hans Jensen. Huset blev nedrevet , men hvornår?? – et gæt kunne være engang i 1930-erne.

Kilde: Gunnar Nielsen Rude