Rude Skoler

 
Rude skole opført 1907.

Førstelærer ved Rude skole

 L Hansen
1892-1914.
 H. K. Jensen
1914-1920.
2 lærer ved Rude skole
 H. K. Jensen
1907-1914.
 L. Hansen
1914-1921.
 A. Friss
1921-1925.
C. Zetmann Jensen 1925.
Forskolelærer
Klik på foto for biografi
Martha Estrid Thorsen Skovsted.