Sorø Amts Tidendes kontor Algade 1 - 7 Skælskør.

 

 

Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.
 

Tilbage