Skælskør Egnshistoriske Arkiv

 

Skælskør Egnshistoriske Arkiv blev oprettet i 1967 

Billede af de fire der startede det hele, her fotograferet i Skælskør Bank 1976.

Fra venstre: Viceskoleinspektør Erik Nielsen, Tobaks og Vinhandler Carl Jacob Brinck, Bibliotekar Søren Clausen, og  Skoleder Johs. Lyshjelm. 

Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv