Skælskør Marinegarde 

 

 

Skælskør Marinegarde
Den 27 jun. 1969 holdt Børnefugleskydningens komitemøde, D.E. Mikkelsen kom på vegne af Håndværker Industriforeningen med en bankbog på ca. 8000 kr.

De 8000 kr.  blev givet på betingelsen af at der blev oprettet et Marinekorps som skulle spille på fløjter og trommer.

D.E. Mikkelsen og manufakturhandler Niels Jensen lagde et stort arbejde i at undersøge hvilke uniformer det skulle være mv. og alt skulle være klappet og færdigt til Børnefugleskydningens 125 års jubilæum i 1972.
I august md. 1970 meddeler Niels Jensen og D.E. Mikkelsen at de var kørt fast og der måtte yngre kræfter til, valget faldt på Jørgen Schultz og der blev sat den betingelse af at korpset skulle starte inden et år, da ellers pengene skulle tilbage betales.
For at påtage sig opgaven stillede Jørgen Schultz betingelsen at han suveræn stod for alle dispositioner, der blev taget fat på et stort arbejde både med at tilmeldinger af piger og drenge på plads, syet uniformer som en stor del foregik hjemme i stuerne i privaten, der skulle skaffes instrumenter for det skulle være et musikkorps og ikke kun fløjte og trommer.

Første gang Marinegarden optrådte var den 6 april 1971, det var for forældrene der var inviteret til en prøve aften hvor 16 musikalske børn spillede.

Også til børnefrokosten i Lystskoven i 1971 stillede 12 medlemmer op og spillede, bifaldet var enormt.

De næste 10 år lagde Jørgen Schultz et stort arbejde i Marinegarden, som omfattede utallige arrangementer, og hvor man altid glædede sig til at se Marinegarden i spidsen blomsteroptoget ved Børnefugleskydningen, der skal også nævnes den årlige tur til Neksø på Bornholm, dette var inden Bornholm selv fik en garde.

Siden 1982 har drivkraften været Forældreforeningens Bestyrelse.

Kilde: Skælskør Marinegardes Jubilæumsskrift.

 

Videre

Tilbage