Vestergade

 
Klik på billedet.

 

Vestergade 10 Skælskør, medens H. Petersen havde beværtning og logi for rejsende.

Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.