Bynavnet Skælskør

 

Skælskør er sammensat af ordet " SKELFISK " der direkte oversat betyder  
 " MUSLING " og af ordet ØR der betyder GRUSET STRANDBRED.

Et bevis herfor har vi, da FR. II i 1562 befalede at Skælskør skulle levere 1 tønde Skjelfisk til det kongelige køkken i Korsør.

Endnu i 1700tallet omtales de velsmagende muslinger, der endnu kunne samles i fjorden.

Bynavnets stavemåder gennem tiden.

1231:   Skjelfiskør.   
1325:   Skjælskøør.   
1327:   Skielskøerby.
1328:   Skelskør.      
1329:   Skielfiskøør.   
1388:   Skelskyør.
1759:   Skjelskør.      
1850:   Skielskør.                          

 

Oversigtsmenu