Klintegården  Stigsnæs

 

Klintegården Gedehaven matrikel 1

Denne gård er den af de to gårde i Gedehaven der ligger nærmest klinten mod Agersøsund, deraf vel navnet Klintegården, den første gård på stedet er muligvis bygget omkring 1780, men kan godt have været endnu ældre, da et fæstebrev 1838 beskriver bygningerne som < faldefærdige >

Da Niels Nielsen fæster den i 1838 nævnes i fæstebrevet <da gårdens bygninger være faldefærdige >

Han bygger den op igen og der er i stuehuset en bjælke med årstal 1838 iflg. Jens Nyvang Andersens optegnelser, der også beskriver nærmere om vilkårene vedr. fæstet og opbygningen.

Folketællingen 1787 viser Ole Jensen og Kirsten Hansdatter, bonde og gårdbeboer og begge i første ægteskab og 32 år
med en søn Jens Olsen på 3 år

På matrikelkortet 1806 kan også ses navnet Ole Jensen i det område hvor Klintegården skal ligge.

Den 2 / 6 1811 I Borrebys fæsteprotokol 1782 – 1890 opslag 210 ses at Jens Christensen fæster efter Ole Jensen ( der er i dette fæstebrev noteret , at godsejeren på Borreby forbeholder sig ret til at udtage 5 tdl. Jord til at lade hus opføre på, men det lader til at fæsteren af Klintegården kan bruge jorden indtil dette bliver aktuelt for en nærmere fastsat ydelse.)
og den 26/9 1818 i samme protokol opslag 301 – 302 fæster Borreby gods til Hans Nielsen af Nored den gård i
Gedehaven som hans formand Jens Christensen sidst har ført i fæste og er fraflyttet.

            FT. 1834 viser 

Gl. Hans Nielsen 53 gårdmand

Karen Hansdatter 50 hans kone

Hans Hansen 19 søn

Johanne Hansdatter 14 datter

Maren Hansdatter 10 datter

Kirsten Hansdatter 7 datter

Den 30/11 1838 i samme protokol, opslag 570 – 571 fæster Borreby til Niels Nielsen fra Gudme sogn i Fyen den gård i Gedehaven som gl. Hans Nielsen har haft i fæste.

I dette fæstebrev er anført at gårdens bygninger ere faldefærdige , og en beskrivelse af betingelser for opførelsen af nye som
Niels Nielsen skal sørge for men får materialer dertil , bla. Er der en længe der loves skal blive opført i løbet af september
dette år osv, der er en længere beskrivelse i fæstebrevet om denne genopbygning af gården.

 
Kilde: Ejler Holm Hansen Seerdrup.
 

 Tilbage