Vangsgård  Stigsnæs

 

Klik på billedet.

Vangsgård Fornetoftevej 30 Stigsnæs Skælskør 1936-1938.

Foto: Udlånt af Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek.

Der har været formodninger om at en gård i Faarentofte har været fæstegård under Basnæs gods . i 1700 tallet,
 og, at denne gård blev mageskiftet med Borreby.

Bygningerne er fra omkring 1800, stalden fra 1920 og laden 1985.

Matr. nr. 3a Fornetofte by Magleby sogn.

Fæstere/Ejer på Vangsgård

1) Niels Hansen (tærsker) og Karen Hansdatter, fra ?- 1750 enken gifter sig igen.

2) Morten Jensen, (tærsker), og Karen Hansdatter 1750 - 1794.

3) Jens Jørgensen og Sidse Hansdatter  fra 1794 - 1832.

4) Hans Thommasen, også fæster af Herredsfogedgård, søn fæster Vangsgård.

5) Thomas Hansen og Ane Olsen 1852 – 1864.

6) Hans Nielsen og Ane Olsen 1865 – 1895.

7) Hans Thomsen Christensen Skov og Maren Sofie Pedersen 1895- 1939.

8) Jens Jensen og Jane Hansen, Jens som enkemand 1939 – 1960. 

9) Alfred og Inger Jensen, overtager efter faderen juli 1960, sælger 1985.

10) Michael Pilegård Justesen fra oktober 1985.

Kilde: Ejler Holm Hansen Seerdrup.