Gaden Mindeshoved Stigsnæs 

 
Gaden 16 Mindeshoved Stigsnæs.

Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.

 

Matr. 13 Mindeshoved Stigsnæs nuv. adrs. Gaden 16 4230 Skælskør var et lille sted med omkring et par tønder land jord til.
Men op til sidst i 1700tallet var det en fæstegård under Borreby.

Kilde: Ejler Holm Hansen Seerdrup.

 

Fæstere/Ejer på matr. 13 Mindeshoved

1) Christen Pedersen fra 12/10 1751 < svigersøn viderefører fæstet, med CPs. billigelse.

2) Niels Olesen fra  2/1 1766.

3) Christen Pedersen fra 12/6 1771.

4) Thomas Larsen og Johanne Christensdatter fæster gården fra 7/3 1776.

5) Thomas Larsen og Johanne Christensdatter lejer huset fra den nedlagte gård 16/9 1795.

6) Mads Olsen lejer 1/5 1805.

7) Hans Christensen og Karen Povelsdatter lejer 28/2 1829.

8) Lars Madsen lejer 30/7 1863, datter og sviger følger efter.

9) Hans Peter Christian Jacobsen og Karen Marie Larsen  ft. 1880 og 1890, han er skomager,
   
de har alle årene en indsidderfamilie. Hans Nielsen og Karoline Hansen, han er drejer.

10) Lars Nielsen og Ane Kirstine Christensen 1891-1900.

11) Niels Kristensen og Sidse Nikoline Matine Hansen 1901 – ca. 1925.

12) Lars Peter Herman Larsen og Hertha Larsen ca. 1925 – 1940.

13) Svend Åge Christian  Olsen og Elvira Nielsigne Marie f. Jørgensen fra ca. 1941.

14) Ove Hansen.

Kilde: Ejler Holm Hansen Seerdrup.