Posten bringes ud

 

Post Hans Peder Jensen, med Tjæreby mejeri i baggrunden.

Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.