Tjæreby Sogn 

 

Tjæreby sogn omgives af Høve, Sdr. Bjerge, Ørslev, Basnæs Nor og Øksenæs Fjord samt Magleby og Eggeslevmagle Sogne.

Den gennemgående terrænform er en svagt bølget slette, der sænker sig i sydlig retning til flade bassiner, der nu for største delen er afvandet og kultiverede. Samme lave karakter har de kystnære dele, der løber ud i to halvøer: mod vest Basnæs, hvor man har måtte opføre lave diger til beskyttelse mod højvande, og mod øst Basnæs skov med den nu tørlagte skovsø. Selve gården Basnæs ligger i et engområde, der fra kysten strækker sig mod nordvest. De lerede jorder afbrydes kun stedvis af mindre pletter med sand. Basnæs skov er den eneste skov i området. Gennem sognet går godsbanen Skælskør – Dalmose samt landevejen Skælskør – Næstved.

Arealet i alt i 1950: 2838 ha. Befolkningen 7/11 1950: 1132 indb. fordelt på 318 husstande. ( 1801: 797, - 1850: 1148, - 1901: 1306, - 1930: 1231.

Efter erhverv fordelte befolkningen sig i følgende grupper : Landbrug mv. 858, - Håndværk og Industri: 115, - Handel og Omsætning: 24, - Transportvirksomhed: 21, - Administration og liberale Erhverv: 25, - Aldersrente, Formue, Pension, og lgn. 102, - Medens 8 ikke havde givet oplysninger om erhverv.

Befolkningstallet 1970 d. 9/11: 890.

I Tjæreby sogn er der byerne Tjæreby ( Kaldes i 1100 Tiæreby, og 1370 Tyærby.)  Lundby  ( 1355 Lundby ) Lundstorp ( 1366 Lundztorp ) Tystofte ( 1313 Thiwfstofte  - 1360 Thyufstofte ) – Vedskølle   ( 1231 Withskyuæl ) Eggeslevlille ( Eggesløflille ) – Samlingen af gårde og huse: Rødkulle Huse:

Tystofte ( Hovhuse ) Huse, Studehuse, Teglværkshuset, Ærtebjerg.

                                                                                                                             ( Trap Danmark )