Vedskølle Skole 

 
Vedskølle Skole set fra nord.

 

Vedskølle Skole: I 1810 forlangte man af sognedegn Breson at han foruden sin degnetjeneste skulle udføre skoletjeneste i Vedskølle, han protesterede og krævede under henvisning til forordningen at hans degnebolig skulle udvides med 4 fag til skolebrug og at han der pålagdes at sørge for skoleholdet.
Så kunne man flytte Tjæreby Legatskole til Vedskølle, men myndighederne fastholdt deres fordring og så resignerede den 79 årige olding fra 1 maj 1811.

Vedskølle skoledistrikt bestod af Vedskølle, Basnæs, og Lundby kun delvis indtil 1824, samt 1 gård af Tjæreby ( Ærtebjerggaard ) de andre gårde og huse var ikke bygget på det tidspunkt.

Bygningen blev opført 1811, den blev muligvis indrettet til udhus i 1816, da ny skolebygning blev opført, dette var sammenbygget med Fattighuset, tilsammen 26 fag, heraf 13 til skole, 3 værelser og bageovn.

De andre 13 fag som tilhørte Basnæs, var indrettet til 6 kamre og arbejdsstue til Fattiglemmer, hele bygningen bestod af 1 længe, havde 4 skorstene, der var bræddegulv i 4 værelser i de øvrige var der murstensgulv, brøndværket var af eg.

I 1846 var der kun 10 fag tilbage af Fattighuset, som nu ikke var sammenbygget med skolen.

I 1885 blev der opført en ny skole på den gamle skoles og Fattighusets plads, den blev indviet 8 sep.

Lønnen var: 7,4 tdr. rug. 14,1 tdr. byg. 16 snese æg, 16 mål mælk, 2 skp. rug. 3 skp. byg. 1 Rdl,. offer 20 Rdl., skolebyg  3,7 tdr. byg.   Græsningspenge af Tystofte 5 Rdl  

1824: Der lignes yderlig 6 Rbd., men det midlertidige tillæg på 50 Rbd. bortfalder.

Jordtilliggende mtr. nr. 4b,  3 7/8 td. land, have 2, nord for byen, udlagt ved magelæg med mtr. nr. 2c Tjæreby, som er ca. 5 td. land, der ligger nordvest for Tjæreby og har tilhørt Degnekaldet.

1876 var lønnen 1559,00 kr.

Kilde: Ejler Larsens notater.