Maglebyvej 17 Skælskør

Maglebyvej ved nr. 17 ca. 1920.

Her havde Niels Rasmussen i 1915 en beværtning og detailhandel, som kaldes Møllekroen.

Detailhandelen blev overtaget af P. Kulby, der senere overdrog den til Ellen Larsen.


Tilbage