Maglegårds Historie

Maglegård 1936-1938
Foto: Udlånt af Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek.  

Maglegård ca. 1906.
Foto: Udlånt af Poul Maglegård Skælskør.

Ind til udflytningen i 1782 nævnes gården som Kommunitetsgård nr.5 under Københavns Universitet. og derefter som Tystoftegård matr.11a, liggende yderst i Eggeslevmagle sogn, senere ved jordsalget i 1860 blev navnet ændret til Maglegård.
Allerede i 1613 nævnes i jordebogen Oluf Ibsen som fæster af gård nr.5 som dengang også omfattede den senere Toftegård.
Gården har siden 1691 været i samme slægts eje og er som sådan formodentlig en af de ældste slægtsgårde i sognet.
Matr. 11a Eggeslevmagle sogn.

Fæstere/Ejere på Maglegaard.
1) Oluf Ibsen, 1613.

2) Peder Ibsen, 1650.

3) Povel Michalsen og Niels Jensen, 1682.

4) Peder Jørgensen, 1691.

5) Niels Pedersen, overgår til plejesøn, 1738.

6) Christen Nielsen, overgår til søn, 1762.

7) Anders Nielsen, 1780.

8) Niels Jensen, han gifter sig med Anders Nielsens enke 1823, senere overgår til søstersøn.

9) Christen og Eline Sørensen, 1882, overgår til søn.

10) Hans Peter Sørensen og Anna Pedersen, 1926, overgård til søn.

11) Poul og Gerda Maglegaard, 1962.

12) Dina Maglegaard og Erik Kjærsgaard Nielsen, overtager 1989.

Kilde: Poul Maglegård Skælskør.

Tilbage