Fattighus / Kirkegårdslade Magleby

Det gamle fattighus og kirkeladen 1971.
Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.
Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.

Den nuværende bygning er opført i 1758 af gehejmeråd Villum Berregaard, daværende ejer af Borreby, som fribolig for 12 fattige fra sognet, formentlig bygget på en tidligere kirkelades grund.

Kilde: Andreas Olesen.

Tilbage