Haldagermagle

I 1946 flytter vi til Haldagermagle hvor gården i Borød er blevet skiftet ud med en lille købmandsforretning,
der lå lige midt i byen hvor de tre veje mødes,  senere efter vi igen var flyttet er forretningen brændt ned
og der
ligger nu et parcelhus. Haldagermagle er en typisk lille landsby, med i midten købmandsforretningen
med huse / skolerne samt nogle gårde rundt om.

Købmandsforretningen set lidt ovenfra i 1959.


Familien samt legekammerater foran butikken
Så har faster fået os på rækker

 
Lige over for forretningen lå forskolen hvor frk. Clausen regerede, det var der hos frk. Clausen at jeg begyndte min skolegang, frk. Clausen stammede fra Marstal på Ærø og det var også hertil hun rejste da det blev tid til pension, jeg formoder at jeg mødte til tiden, da der vel næppe var længere end 50 m. hjemmefra og til skoledøren.

Til højre lå et langt hus hvor Alfred boede, det virkede samtidig som rutebilstation, hvad vi unger havde meget fornøjelse af, det var alle tiders at ligge bag skolens stakit med en gammel pung i snor der var anbragt næsten lige der hvor folk stod af bussen, og når de så ville samle den op, var den pist væk.

  • Klik på billedet.
    Lære og elever med lærer Andersen til venstre og frk. Clausen til højre. 1 række yderst til højre Brita – 2 række yderst til venstre Gert – 3 række yderst til højre Erik.

Til venstre for forretningen ligger så den store skole og der var det lærer Andersen, en lidt kraftig mand med et overskæg, der sagde hvad der skulle siges, skolen var en lang bygning hvor skoleklassen lå i den ende der vendte ud mod vejen og i resten boede lærer Andersen og frue,  mod gadekæret lå udhuset hvor han havde høns og  duer, det var det store tilløbsstykke når han slagtede, for når han havde hugget deres hoved af smed han dem blot på jorden og de  kunne næsten løbe rundt mellem hinanden nogen tid efter.

På den anden side af skolens legeplads lå byens gadekær, og det  var jo   samlingssted for byens unger både sommer og vinter, om sommeren blev der badet i gadekæret, der var en del andemad men hvad betød det, vi kunne lige gå ud til svømmestenen, en  sten der stak op af vandet næsten ude midt i, hvad betød det så at man vadede i mudder halvvejs op til knæene for at komme der ud.

Der mellem bygningerne og kæret var skolegården, hvor der blev leget og spillet rundbold, hvis man så kunne slå bolden helt ud over pladsen og vejen, ind på området foran gården overfor, der blev ejet af Aksel Nielsen var man ikke til at skyde igennem.    

Videre  -  Tilbage