Fæstere Krabbesholm Eggeslevlille


Søren Christensen født på Glænø ved årsskiftet 1793/94 blev fæster på Krabbesholm 20. november 1828
efter en fæster ved navn Christen Nielsen.

Hans første hustru Ane Christensdatter døde i barselsseng i 1831. Han giftede sig derefter med min
tipoldefars søster Anna Maria Karstensen kaldet Marie. Hun var født i Boeslunde samme år Søren blev
forpagter af Krabbesholm.

Søren døde 31. januar 1858 og Marie sad i uskiftet bo. Gården blev bestyret af en nevø til Søren ved navn
Christen Christensen (han var søn af Sørens søster). Christen var allerede kommet til gården som 17 årig,
måske tidligere. I 1865 giftede Christen sig med Marie. Samme år blev han forpagter på gården.

Søren og Maries yngste datter Jacobine og hendes mand Jens Peder var ellers kørt i stilling til at skulle
overtage gården, men han døde allerede i 1898. Så da Christen døde i 1901, blev det Jacobine og Jens
Peders ældste datter Hanne Marie Kristine Rasmussen (kaldet Kristine) og hendes mand Niels Hansen,
der overtog gården. Niels købte gården fra Basnæs Gods og blev den første ejer af Krabbesholm efter
Basnæs gods.

Register til Basnæs Gods fæsteprotokol 1719-1916
Søren Christensen – opslag 6 – Eggeslevlille fæster 20-11-1828, gl. fæster Christen Nielsen
Christen Christensen – opslag 5 – Eggeslevlille forpagter 29-9-1865, gl. forpagter Søren Christensen

Vester Flakkebjerg Herreds Realregister: 2. Rk.: Tjæreby opslag 121, matr. 8a
1. Basnæs Gods
2. Niels Hansen: Skjøde fra Eieren af Basnæs, Kammerherre O. J. B. Scavenius’s Værge Grev
Friis, dateret 8. læst 19. December 1901, No. 298
3. Rasmus Rasmussen

Udlånt af Tove Kärkkäinen

Tilbage