Basnæs Gods

 

Basnæs Gods Basnæsvej  4230 Skælskør.

Foto: Danmarks Større Gårde  bind 3.

Et gammelt sagn fortæller, at Basnæs har sit navn af en sø kriger eller rettere en sørøver, som hed Bas, og som valgte denne landstrækning ved havet til sin bopæl og opholdssted, men dette er utvivlsomt ganske uhistorisk, idet oprindelsen til gårdens navn sikkert stammer fra ordet bast, der er betegnelsen for en samling træer.

For øvrigt lader det sig ikke gøre at udrede gårdens første oprindelse. I gamle dage lå der på det sted, hvor Basnæs og dens jorde nu strækker sig, to små landsbyer, Bastnæs (eller Barsnæs) og Nybølle, og af disse byer er den øjensynlig blevet dannet. 

Første gang vi støder på en hovedgård i byen Bastnæs er midt i 15. årh., da Hr. Ove Jacobsen Lunge til Nielstrup (Musse sogn) 1446 nævnes som ejer.

Basnæs herregård syd for Skælskør; har senere været ejet af Axel Arenfeldt ( 1590-1647), en af Christian 4.s betroede mænd, der nybyggede gården. Efter brand 1758 opførtes, efter tegning af  C. F. Hetsgh, den nuværende hovedbygning i 1840rne af  J. B. Scavenius, hos hvem H. C. Andersen var en hyppig gæst.

I 1933 var gårdens areal 528 tdr. land. ager og 116 tdr. land. eng samt 367 tdr. land. skov. 

Ejere

 • (1426-1436) Anders Jakobsen Lunge.
 • (1436-1456) Ove Jakobsen Lunge.
 • (1456-1466) Jakob Ovesen Lunge.
 • (1466-1470) Jakobsdatter Lunge gift Krafse.
 • (1470-1504) Jesper Krafse.
 • (1504-1530) Hans Jespersen Krafse.
 • (1530-1566) Jesper Hansen Krafse.
 • (1566-1595) Kirstine Bølle gift Krafse.
 • (1595-1599) Eiler Jespersen Krafse.
 • (1599-1602) Hilleborg Bølle gift Krafse.
 • (1602-1614) Margrethe Hansdatter Krafse gift Brahe.
 • (1614-1625) Birgitte Ottosdatter Brahe / Helvig Ottosdatter Brahe.
 • (1625-1647) Axel Hansen Arenfeldt.
 • (1647-1676) Jacob Axelsen Arenfeldt / Jørgen Axelsen Arenfeldt.
 • (1676-1681) Anna Ramel.
 • (1681-1685) Ove Ramel.
 • (1685-1694) Christian Bielke.
 • (1694-1705) Vibeke Nielsdatter Juel gift Bielke.
 • (1705-1716) Poul Eggers.
 • (1716)          Lars Benzon.
 • (1716-1728) Laurence de Boysset.
 • (1728-1736) Christian Frederik de Boysset.
 • (1736-1749) Frederik Conrad von Holstein.
 • (1749-1751) Slægten von Holstein.
 • (1751) Johan Baltzer Höserich.
 • (1751-1757) Peder Mikkelsen Qvistgaard.
 • (1757-1763) Frederik Otto greve von Wedell-Jarlsberg.
 • (1763-1764) Frederik Auguste Adolphe de Favin.
 • (1764) Niels de Hofman.
 • (1764-1765) Peter Johansen de Neergaard.
 • (1765-1768) Johan Thomas Petersen de Neergaard.
 • (1768-1778) Mathias Brønstorph.
 • (1778-1783) Jens Lowson.
 • (1783-1791) Charlotte Amalie Riis gift Lowson.
 • (1791-1805) Christian L. Schütz.
 • (1805-1807) Frederik von Blücher.
 • (1807-1809) Helene de Thygeson gift von Blücher.
 • (1809-1829) Christian Frederik Fiedler.
 • (1829-1838) Slægten Fiedler.
 • (1838-1850) Jacob Brønnum Scavenius.
 • (1850-1898) Henriette Moltke gift Scavenius.
 • (1898-1907) Otto Jacob Brønnum Scavenius.
 • (1907-1933) Eiler greve Moltke.
 • (1933-1952) De Forenede Cichorietørrerier A/S.
 • (1952-) Basnæs Gods A/S.

Kilde: J. P. Trap: Danmark 5.udgave, Kraks Landbrug.

Læs ejer historierne

 

Tilbage