Sorø Amts Tidenes kontor Algade 1 - 7 Skælskør.

 
Klik på billedet.
 

Redaktør Lund Jørgensen i forgrunden 1973.

Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.
 

Tilbage