Vestergade 

 
Klik på billedet.

Vestergade 10 Skælskør, først i 1900tallet.

Foto: .Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.