Skælskørs gamle byporte

 


Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv

 

Vesterport 

Hyrdeporten

   

JeppesBom

Broporten

   

MøllegadePort

Strandporten

   

Østerport indtil 1806

Østerport efter 1806