Lille Egede Brugsforening

Klik på billedet

Lille Egede Brugsforening som den ser ud i 1996.

Foto: Udlånt af Skælskør Egnshistoriske Arkiv.

Lille Egede Brugsforening 1936-1938.
Foto: Udlånt af Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kongelige Bibliotek.
I 1871 startede Brugsforeningen i huset til højre for senere at flytte over vejen,
hvor der var udsalg indtil 1967.

Uddelere gennem tiden
1871 – 1892 Niels Kristensen.
1892 – 1921 Jens Peder Olsen.
1921 – 1941 Hansine Olsen.
1941 – 1965 Frede Hansen.
1965 – 1966 Børge Jensen.
1966 – 1967 Preben Hansen, udsalget lukket.

Kilde: 125 års jubilæumshæfte 1871 – 1996.

Tilbage