Lille Egede Brugsforening

Lille Egede Brugsforeninger 
Foto: Sylvest Jensens Luftfoto

Tilbage