Soldatertid

Der var ikke  store muligheder for udskejelser, der halvvejs ude på heden, så en fri søndag kunne gå med at få
kokken til at smøre en god madpakke, og så ellers på gåben ud til stranden ved Blåvand og Vejers.
Det var der i Oksbøl at jeg oplevede en  ægte hedebrand, under en øvelse havde en jetjager smidt et signallys,
med resultatet at en brand starter, hvorefter vi bliver sendt ud med branddasker, jeg har aldrig før eller siden
set ild løbe så hurtigt, som gennem lyng og de små fyrtræer, kampvogne blev sendt ud og pløje brandbælter,
og med hjælp fra et lille snevejr lykkedes det da også at få bugt med ilden.

Efter et halvt år er det slut i Oksbøl og turen går tilbage til Grønnegade i Næstved, dog skulle jeg senere komme
tilbage til Oksbøl også med mindre heldigt resultat.
Efter det første år var gået, og vi var færdig uddannet, blev vi flyttet til GHR, den store kaserne der ligger ude
ved Kalbyris skoven, der blev vi fordelt til de forskellige eskadroner, vi var en halv snes stykker der kom til
2 Panserjager Eskadron, da vi var de første kontrakt ansatte  Mather viste man ikke rigtigt hvordan det skulle
gribes an, så vi havde kronede dage med fritagelse hver gang der var noget der hed march og anden stroppetur,
men det var så ikke populært set med de meniges øjne.

Som math og kontraktansat måtte man godt bo i byen, så vi var tre der fik værelser i et stort gammel hus i
kælderen, huset ligger på Hans Hornemannsvej 5 i Næstved.

Den daglige rutine gik med at møde i eskadronen om morgenen, så ellers forskellige vedligeholdelses opgaver,
men når der så skulle deltages i øvelser var det slut med at tager hjem om aftenen, men bare overnatte på
feltfod med hele eskadronen, og det var også en kærkommen afveksling i det daglige trummerum.

Garderhusarkasernen på Skyttemarksvej Næstved.

Der midt i soldatertiden i 1958 bliver Yrsa konfirmeret og det medens mor og far stadig bor i huset ved Parnas,
det er garagerne til Parnasgården der ses i baggrunden.


Det var også der omkring 1960 at både Gert og jeg havde fået motorcykler. 

Men en orlov får jo ende og det er tilbage til dagligdag og øvelser igen
Desværre foregik næsten alle øvelser, uden for øvelses terrænet  i Næstved, altid i den mest kolde tid,
da vi ellers ikke måtte køre på vejene, det kunne de ikke holde til, så jo mere frost jo bedre.

Alle skydeøvelser med kampvogne foregik ovre ved Oksbøl så det skete at vi læssede vogne og alt grej på jernbanevogne,
og så ellers af sted til det gamle kendte område, det var her ovre under en øvelse at jeg skulle komme helt tosset af sted,
der var nedgravet sprængladninger rundt i terrænet , det skulle symbolisere kanonnedslag, men af uvis grund blev v
i ledt lige ind gennem området med sprængladningerne, med det resultat at en sprænger lige under kampvognen
hvor jeg sidder, det afstedkommer en fladklemt finger, og en læderet hæl, så det var af sted til Varde sygehus,
hvor de efter et par dage måtte fjerne fingeren på grund af koldbrand.

Efter at være vendt tilbage til eskadronen, blev jeg det sidste år af min kontrakttid  flyttet til Fredsskoven,
som er et stort kampvognsanlæg, der var vi tre mather, som  hver havde ansvaret for 2 garager med
Centurion kampvogne, disse skulle jævnlig køres ud og startes op, samt om vinteren køres ind til Kalbyris anlægget  
for at blive tanket op med brændstof.

Fredskovens Anlæg der lå ude midt i øvelses terrænet.
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto.

1960   d.25 jan. dør min morfar

Tiden går, og pludselig er vi henne midt på sommeren 1960, hvor min kontrakt med militæret udløber.

Glostrup / Sorø  -  Tilbage