Sorø Standsefabrik

Sorø Standsefabrik på Næstvedvejen på Frederiksberg, find det røde kryds.
Foto: Sylvest Jensen Luftfoto.

Tilbage