| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V/W | X | Y | Z | | | |

 

D

Dagtilbudet Pr�stevangen
Sk�lsk�r Kommunes dagbehandlingstilbud for de 6-10 �rige - "Pr�stevangen" - blev indviet den 21.oktober 2004.


Dalmose-Sk�lsk�rbanen
Dalmose-Sk�lsk�rbanen indviedes, efter mange og heftige debatter i b�de  Rigsdagen og Sk�lsk�r Byr�d, 1892.
Selv om rejseaktiviteten ikke var s�rlig stor dengang, m� jernbanen have v�ret et kolosalt fremskridt med flere afgange fra Sk�lsk�r mod dagvognenes enlige morgenafgang.
Indtil efter f�rste verdenskrig havde banen en rimelig �konomi, men i begyndelsen af tyverne begyndte indt�gterne at falde.
Den 8. oktober 1950 blev personbefordringen nedlagt, men man bibeholdt godstransporten.
Ved k�replanskiftet den 28. september 1975 blev Dalmose-Sk�lsk�rbanen officielt nedlagt.

Dampm�llen
Vestergade 1, Sk�lsk�r.
Dampm�llen ved havnen i Sk�lsk�r er bygget i 1853. Ejendommen som rummede noget af Sk�lsk�rs f�rste industri er fredet i klasse B.
Dampm�llen blev bygget af sognepr�sten i Magleby, pastor Niels Madsen Harboe (1786-1861). Den skulle afl�se heste og vindm�ller.
M�llen gik dag og nat, og store m�ngder hvedemel produceredes. Melet sejledes af sm� skippere til Kalundborg og Vordingborg eller sendtes ad landevejen til omliggende byer.
Mobil Oil har haft benzinsalg i ejendommen frem til 1987.
Herefter blev der foretaget en gennemgribende ombygning af Dampm�llen til erhvervslokaler der g�r, at den gamle Dampm�lle er blevet et smukt og dominerende vartegn for Sk�lsk�r havn.

Dampskibet "Skjelsk�r"
S/S "Skjelsk�r" blev bygget i Svendborg og sejlede i �rene 1915-1962 p� ruten Sk�lsk�r-Agers�-Om�, en tur der varede 2 timer.
Skibet blev budt lidt af hvert - fra br�lende kreaturer p� ford�kket, r�ntgenvogn til Om� og en mejet�rsker der ragede et par meter ud fra hver side af skibet.
Damperen har en p�n st�rrelse - l�ngden er 20,57 m, bredden 4.86 m og tonnagen er p� 49 bruttotons.
Efter 1962 fik damperen mere rolige dage p� Roskilde fjord hvor den sejlede som et minde om dampskibenes glorv�rdige epoke. I 1994 kom "Skjelsk�r" til Frederikssund, og senere til Helsing�r til turistsejlads.

Daneborg
Daneborg var oprindelig husholdningsskole. Den blev startet 1908, men fik kun f� �rs virke. Den kunne ikke samle elever nok og ved krigens (ca. 1940) begyndelse blev den nedlagt som skole.
Efter husholdningsskolen var der i en �rr�kke pension og restauration p� Daneborg. Derefter anvendtes stedet til h�jskole og senere udlejet til opholdssted for vietnamesere.
Bygningen er senere blevet nedrevet og der er bygget boliger p� grunden.

Danmarks Keramikmuseum
Guldagerg�rd
Guldagerg�rd i Sk�lsk�r  er et internationalt keramisk videns- og udviklingscenter med speciale indenfor international og dansk keramisk kunst. Her har professionelle keramiske formgivere og kunstnere fra hele verden mulighed for at arbejde og udvikle et keramisk projekt ved brug af stedets faciliteter, v�rksteder og ovne. Her udveksles erfaringer og forskes i nye materialer, nye teknikker og kunstneriske udtryk. Guldagerg�rd er tilknyttet Danmarks Keramikmuseum - Grimmerhus, Middelfart, som museets faglige research og v�rkstedsafdeling

Dansefrisen - �rslev Kirke

Dysser - gravh�je og j�ttestuer
Gravh�j i S�nderups�nder overfor Apagerskoven. Opdaget i 1922. Gravh�jen er fra omkring 2400 f�r Kristi f�dsel. I 1986 fandt man skeletrester.

Rasmush�j gravkiste i S�nderup - udgravet 1895

I Syllingeskov (en del af Fyrendal skoven) en mindre langdysse med en dobbelt r�kke randsten og smalt kammer uden d�ksten.

Daa, Valdemar
F�dt 1616 i Trondhjem - d�d 1691 i Viborg.
Ved broderens d�d (J�rgen Daa) arvede Valdemar Daa Borreby sammen med sin broder Christian. De delte g�rden, s�ledes at Valdemar fik hovedbygningen til hvilken han byggede en ladeg�rd.
Efter Svenskekrigen 1657-1660 fik Valdemar Daa store pengeproblemer og m�tte optage l�n mod pant i sine ejendomme. Det fort�lles at han brugte pengene til guldmagerfors�g.
1681 m�tte Valdemar Daa lade sine kreditorer overtage deres panter. Han lejede et hus i Smidstrup og flyttede derefter til Viborg hvor han d�de 1691 og blev begravet i Domkirken.
H.C. Andersen skrev "Vinden fort�ller om Valdemar Daa og hans d�tre".
Kilde: C. Klitgaard: Valdemar Daa og hans d�tre.

Valdemar Daa og hans d�tre forlader Borreby

Tilbage

Til top af siden