| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V/W | X | Y | Z | | | |

 

 

 

 V/W

Vandrerhjem
Vandrerhjem Sk�lsk�r Lystskov.
Smukt placeret midt i Sk�lsk�r Lystskov.
Vandrerhjemmet modtog 1998 bygningsprisen som "�rets hus". Arkitekten var Michael K�szner. Vandrerhjemmet indpasser sig p� smukkeste vis i lysningen i skoven.

Vartegn, Sk�lsk�r
P� Sk�lsk�r kirkes nord�stlige hj�rne er indmuret en stor sten. I den er der indhugget en cirkel med et kors og ved siden af den er der en lodret streg. Fra gammel tid kaldes denne sten for "Sk�lsk�r Vartegn", og det hedder sig at det viser en "stiv sj�llandsk alen og et sk�ppem�l"

Vedsk�lle
Beliggende 6 km. syd�st for Sk�lsk�r.

Vedsk�lle byhorn
Et kraftigt oksehorn med en masse indsk�rne �rstal og navnetr�k - olderm�ndenes.
�rstallene g�r tilbage til 1816.
Hornets toner er ikke s�rligt talrige, da der mangler et rigtigt mundstykke.
Hornet blev brugt til at sammenkalde til m�de p� Vedsk�lle Skole hver l�rdag.
Byhornet opbevares p� en g�rd  f� meter fra Vedsk�lle gadek�r.

Vejerbod og Brov�gt
I begyndelsen af 1900-tallet blev der etableret en brov�gt p� Sk�lsk�r Havn som hj�lpemiddel i det daglige arbejde for m�lere og vejere.
En brov�gt blev benyttet til vejning af vogne og st�rre ting. V�gten var anbragt i en mindre bygning (vejerboden) og havde forbindelse til vejerpladen (plankerne ved boden), der var anbragt over en grube - som en bro - i niveau med k�rebanen.
I 1919 blev den f�rste vognv�gt (5.000 kg) anbragt p� havnen.
Brov�gten opfyldte efterh�nden ikke de krav, der kr�vedes, og Poul Frederiksen, Skibsm�gler, valgte i 1987 at stoppe brugen af den. Aftalen om leje af pladsen blev opsagt og kommunen fik overdraget vejerboden og brov�gten.
I 2001 vedtog byr�det at vejerboden skulle fjernes, dette medf�rte en del modstand blandt borgerne. Efter en henvendelse fra byr�det p�tog Bevaringsforeningen, Bevaringsfonden og Museumsforeningen at renovere bygningen "p� tag og fag". Vejerbodens venner skulle efterf�lgende forest� indretningen af rummet. For�ret 2003 stod vejerboden nymalet med udstilling p� sin plads i havnemilj�et.
Kilde: Johs. Lyshjelm

Venderstenen
If�lge Saxo blev den 12. april 1158 en sk�bnesvanger dato. Absalon havde h�rt at venderne var g�et i land i det indre af Sk�lsk�r og han samlede sin 18 huskarle og nogle af egnens raske folk til modstand. Venderne var ikke vant til at st�de p� modstand, og der udbr�d vild forvirring s� kun et f�tal af dem n�ede i sikkerhed p� skibet .
Til minde om dette slag tog mejeribestyrer Hans Dinesen 1916 initiativ til at rejse en mindesten.
Denne sten st�r ved S�nderupvej overfor parkeringspladsen ved kirken.
Inskriptionen p� stenen lyder:
"St� som et vidne tavse sten.
Her voldte Absalon venders men"
12.april 1158

Venslev
Beliggende 10 km. �st for Sk�lsk�r.
Venslev er omgivet af Flakkebjerg, Holsteinborg, Sdr. Bjerge, Hyllested og H�rslev.
Landevejen Sk�lsk�r-N�stved ber�rer den sydlige del af Venslev.

Venslev - flykatastrofen 9. april 1944
I for�ret 1944 havde USA f�et overf�rt s� mange bombefly til England, at man kunne begynde dagbombardementer af Tyskland med store formationer. Ruten blev lagt over det sydlige Danmark hvor man undgik en stor del af det tyske luftskyts.
P�skedag den 9. april 1944 startede bombemaskiner fra England p� et bombetogt til Nordtyskland og Polen.
I n�rheden af den danske vestkyst blev bombeflyene angrebet af tyske jagere, og bes�tningen m�tte springe ud i faldsk�rm. Kl. ca. 11.30 faldt maskinen ned i Carl Nielsens g�rd og lavede et stort krater i v�nget bag en af udbygningerne.
Flybes�tningen, blev ved hj�lp af lokale, skjult for senere at komme til Sverige. Det kostede desv�rre 4 flyvere (kanonskytter) livet. Disse begravede tyskerne p� Svin� kirkeg�rd. I 1948 blev de flyttet til den amerikanske gravplads i Belgien. 1950 blev 3 af dem overf�rt til Arlington Cemetery ved Washington DC.
Den 2. september 1945 rejste Venslevs beboere en mindesten p� stedet med indskriften:
"I dyb taknemmelighed ved Danmarks befrielse 5. maj 1945 rejstes dette minde over st�v af ukendte allierede flyvere nedstyrtet med flyvemaskine i Venslev by P�skedag den 9. april 1944".

Uddrag fra "Jul i Sk�lsk�r"

Fotograferet af Erik Nielsen, Tystofte

Venslev Kirke
Kirken er en r�t bygget romansk kampestensbygning. Omkring 1475-1525 blev koret nedrevet og et nyt blev bygget i skibets bredde.
Muret alterbord. Sengotisk altertavle fra omkring 1500. Kapel p� korets nordside, sikkert som gravkapel for Niels Trolle, d�d 1667.
 

Vester B�gebjerg
Landsby - beliggende 6,5 km. nordvest for Sk�lsk�r.

Vestergade 1, Sk�lsk�r
Dampm�llen
Dampm�llen ved havnen i Sk�lsk�r er bygget i 1853. Ejendommen som rummede noget af Sk�lsk�rs f�rste industri er fredet i klasse B.
Dampm�llen blev bygget af sognepr�sten i Magleby, pastor Niels Madsen Harboe (1786-1861). Den skulle afl�se heste og vindm�ller.
M�llen gik dag og nat, og store m�ngder hvedemel produceredes. Melet sejledes af sm� skippere til Kalundborg og Vordingborg eller sendtes ad landevejen til omliggende byer.
Mobil Oil har haft benzinsalg i ejendommen frem til 1987.
Herefter blev der foretaget en gennemgribende ombygning af Dampm�llen til erhvervslokaler der g�r, at den gamle Dampm�lle er blevet et smukt og dominerende vartegn for Sk�lsk�r havn.

Volkersen, Niels Henrik
Tivolis mest ber�mte Pjerrot, Niels Henrik Volkersen, var fra Sk�lsk�r-egnen. Hans far var l�rer p� Stigsn�s skole. Gennem drenge�rene spirede og op�vedes det talent, der siden kom til s� rig udfoldelse p� Pantomimeteatret i Carstensens ny�bnede have i K�benhavn.
Niels Henrik Volkersen tog afsked med Tivoli p� dets 50 �rs jubil�umsdag den 15. august 1893. Han var da s� svag, at han m�tte st�ttes af sin efterf�lger p� scenen for at modtage hyldest fra omkring 20.000 mennesker.
Han d�de den 31. august 1893.

V�rested for psykisk belastede borgere.
N�stvedvej 4B
Sk�lsk�r Kommune oprettede V�restedet "Garveriet" 1997/1998, i samarbejde med Fuglebjerg og Hash�j.

W

Westergaard, Bj�rn
F�dt 1962.
Bj�rn Westergaard blev en kendt person, da han med sit skib "Vamos" fors�gte at krydse Atlanten p� under 21 d�gn med start fra Danmark i 1986. Han sendte under hele turen "flaskepost" til Sj�llands Tidende, hvor man kan l�se om alle de sp�ndende, sommetider farlige, oplevelser p� turen.
Bj�rn Westergaard og hans bror Stig blev begge udtaget til De Olympiske Lege i Finnjolle i Spanien 1992. Bj�rn som sejlerreserve - ikke i Finnjolle, men reserve-rorsmand i Flying Dutchman og Soling evt. Starb�d.
Bj�rn Westergaard har vundet mange nationale og internationale sejladser i Finnjolle. I 1993 var Bj�rn nr. 9 p� den europ�iske rangliste.

Westergaard, Stig
F�dt 1963
Kendt sk�lsk�r-sejler. Stig har altid sejlet og har,  sammen med sin bror Bj�rn, vundet mange sejre i Finnjolle.
Begge br�dre har l�rt at sejle i Sk�lsk�r Amat�r Sejlklub.
I 1992 deltog Stig i De Olympiske Lege i Spanien.
Ved EM i Costa Brava 1993 blev Stig europamester i Finnjolle. Derefter er det slut med Finnjollen, s� er det Soling-klassen.
Stig deltog i 2001 i Volvo Ocean Race som rorsmand p� den norske b�d "Djuise", som kom ind p� en 5. plads. Stig blev for denne medvirken hyldet i Sk�lsk�r, hvor han blev modtaget p� det gamle r�dhus p� Gammeltorv af Viceborgmester Carl Henriksen.

Tilbage

Til top af siden