| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V/W | X | Y | Z | | | |


K

Kaneh�j M�lle
Beliggende midtvejs mellem Sk�lsk�r og Eggeslevmagle
M�llen er bygget 1880 efter en tidligere stubm�lle p� samme sted var br�ndt.
M�llen ejes og drives af Kaneh�j M�llelaug, og der er hver �r �bent hus hvor publikum kan se m�llen arbejde og male mel.

Karant�nestationen
Over for Slagtern�s i Yderfjorden syd for h�jen ses fundamentet fra det nedrevne karant�nehus.
Man ville udelukke smitte med pest, kolera, gul feber, tyfus fra s�folk,
Stationen blev nedlagt i 1922.

Kauffmann, Preben Viggo Heinrich 
F�dt i Fredericia 1923. D�d i Sk�lsk�r 1995. 
Han tilbragte sin barndom i Sk�lsk�r hvor hans far var toldforvalter og boede i Toldboden p� havnen.
I 40 �r var Preben Kauffmann en halvgud p� Tonga-�erne i Sydhavet.
Toldforvalterens s�n fra Sk�lsk�r blev en legende p� �erne i Polynesien. Han blev kendt som Tavi, den mystiske vismand og halvgud i Sydhavet og den kongelige families adoptivs�n.
I de f�rste 25 �r levede han p� �en Hunga uden en trevl p� kroppen. Siden sit 28. �r blev han aldrig klippet, aldrig barberet.
Han rejste fra Sk�lsk�r i 1952 og vendte d�dsm�rket tilbage i 1993, hvor han fik et v�relse i sit gamle barndomshjem Toldboden.
Ikke mange vidste, at Preben Kauffmann,  dengang havde den h�jeste eksamen i landet fra Polyteknisk L�reanstalt.

Kirkeskibe i Sk�lsk�r Kommune
Skikken at h�nge skibsmodeller op i kirker er udbredt hos alle s�farende nationer i Europa, og den kendes ogs� blandt islams tilh�ngere og i kinesiske religioner.
Sk�lsk�r Kirke:
"Skt. Nikolai" - det �ldste kirkeskib, oph�ngt 1855 efter at kirken havde gennemg�et en st�rre restaurering.
"C.C. Hornung" - skonnertbrig. Opkaldt efter den kendte pianofabrikant. Kirkeskibet har v�ret i privat eje frem til 1985 hvor det blev sk�nket til kirken.
Agers� Kirke:
Agers� har naturligvis ogs� et kirkeskib - det er et fuldskib, bygget ca. 1860-75.
Om� Kirke:
Kirkeskibet i Om� Kirke er en 3-mastet fuldrigger "Danmark", bygget af en g�rdmand p� �en ca. 1870.
Magleby Kirke:
Kirkeskibet er barken "Stigsn�s" bygget ca. 1890.
Tj�reby Kirke:
I v�benhuset h�nger en lille bark "Marie". Den er bygget af Albert Emil Christophersen 1889-1978.
Albert Emil Christophersen blev d�bt og konfirmeret i Tj�reby Sogn.

Sk�lsk�r kommunes andre kirker er uden kirkeskibe.

Kloster, Sk�lsk�r

Algade, Sk�lsk�r
I reformationstiden blev Sk�lsk�r kloster minus kirken allerede i 1532 overdraget til rigsr�d Johan Urne, som i forvejen var forlenet med sin broder, Roskildebispens, gods Borreby. Under Grevens Fejde blev klostret imidlertid overdraget til Sk�lsk�rs borgere "med alt, hvad der h�rte dertil, b�de jordegods og klenodier".

Klostret i Sk�lsk�r er formodentlig et firfl�jet anl�g, s�dan som vi kender det fra de fleste danske klostre. De ark�ologiske spor efter komplekset er sparsomme.

I 1898 fandt man i Algade Nr.13 murrester og tre meter tykke kampestensfundamenter, som m� stamme fra klosterkirken. Kirken har ligget ud til gaden, hvilket antydes af begravelserne, som l� s�rligt t�t ud for det, der har v�ret kirkens vestgavl.

I 1989 blev der under restaureringen af den gamle k�bmandsg�rd i nr. 11 fundet munkestensmurv�rk fra vestfl�jens �stlige mur.

Kob�k - Statsskov
Falster Statsskovdistrikt, som Sk�lsk�r h�rer under, inviterede i oktober 2004 interesserede til at se omr�det mellem Sk�lsk�r og Kob�k, hvor der de kommende �r vil rejse sig 75 hektar skov

Kob�k Strand, Civiletaterne
Civiletaternes sommerhuse" ved Kob�k Strand �bnede 1. maj 1914 for leje af sommerhus "for tjenestem�nd med familie og husstand"
Efter konstituerende generalforsamling i Aktieselskabet "Civiletaternes Sommerhuse" 29. marts 1914 blev det vedtaget at bygge sommerhuse ved Kob�k Strand. Dirigent ved generalforsamlingen var h�jesteretssagf�rer Harboe.
1. januar 1969 overgik Civiletaternes Sommerhuse, Kob�k til et nyt selskab A/S Kob�k Strand, kursus- og feriecenter.

Kob�k Strand
Beliggende 3 km. vest for Sk�lsk�r ud til en af landets bedste badestrande ved Store B�lt.
Ferie- og kursusejendommen Kob�k Strand opf�rtes i 1969 med udvidelser i 1981 og 1986.

Kold Stubbe
Lille lund overfor Gigtsanatoriet. Lunden blev fredet i 1937 af proprit�r Chr. Jespersen, Tranderupg�rd.
I Kold Stubbe st�r en sten med indskriften:
"Kold Stubbe, denne lund blevet fredet anno 1937 af Chr. Jespersen"

Kosmorama
Premiere 5. januar 1908.
Sk�lsk�r faste biografteater begyndte sin livsbane i Algade 26. Hele teatret var gennemf�rt efter storstadens m�nster. Betjeningen m�dte frem med guldtressede kasketter, elektrisk lys (eget elektricitetsv�rk), Sk�lsk�r fik f�rst el i 1912, oplyste teatret. De nye billeder gjorde lykke i byen.
1915 flytter Kosmorama til Alagde 15.
Kosmorama fortsatte, med skiftende direkt�rer, frem til 1988 hvor man oprettede "Sk�lsk�r Biografforening", der siden, med ul�nnet arbejdskraft, har forest�et driften af de mange aktiviteter der foreg�r. Kosmorama �ndrede udseende og blev til en caf�-biograf.

Krasilnikoff, Arthur
Forfatter.
F�dt den 12. juni 1941 i Ringsted
Boede  Sk�lsk�r i 1950'erne.
Arthur Krasilnikoff har bl. a. skrevet romanerne "Gruppen Mandril" - "Lindas tid" - "Som landet ligger", som alle foreg�r i Sk�lsk�r kommune.

Kulturelt Samr�d i Sk�lsk�r Kommune
Form�l:
- skal inspirere til og underst�tte et bredt spektrum af lokale kulturelle aktiviteter
- skal sikre en koordinering af disse kulturelle aktiviteter
- skal formidle information om planlagte kulturelle aktiviteter
- skal formidle kendskabet til st�tte muligheder og foreliggende ressourcer.

Tilbage

Til top af siden