| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V/W | X | Y | Z | | | |


 J

Jeppesen, Jens (Borgbj�rg)
1834-1904
Dyrl�ge

Jessen, Ulla
Skuespiller.
F�dt 1946 i Bisserup hvor hendes far var pr�st ved Holsteinborg, Hyllested og Venslev kirke.

Julem�rkehjemmet
Det 7. Julem�rkehjem �bnede i Sk�lsk�r den 14. december 1962.
Julem�rkehjemmet ligger smukt p� en skr�ning ned mod Sk�lsk�r Inderfjord og er bygget efter helt nye principper, hvor der ikke er store f�lles sovesale og opholdsrum.
Indtil 1971 var det kun drenge der kom p� ophold, men da pigerne "fik foden indenfor" vendte udviklingen i l�bet af 80'erne s� de kom i overtal og s�dan er det stadig.
Den 1. s�ndag i december har Julem�rkehjemmet alle �rene v�ret udgangspunktet for Sk�lsk�r-udgaven af den landsd�kkende Julem�rkemarch som bakkes fint op af byens borgere.

Billede fra Julem�rkehjemmets midsommerfest 1969

Julens Gl�de, Spareforening
Spareforeningen "Julens Gl�de" s� dagens lys i Sk�lsk�r den 2. marts 1902. Desv�rre er foreningens f�rste protokol bortkommet.
Det er vanskeligt at sige hvorfor spareforeningens succes er s� stor som den er, idet sparerne ikke f�r renter af det indsatte bel�b og m� betale gebyr for de omkring 45 bes�g i l�bet af �ret.

J�rgensen, Peder, Gl�n�
Brinkg�rden.
Ogs� kaldet "�-konge", hvilket han var meget stolt af.
Peder J�rgensen var gift med Maren J�rgensen, i daglig tale kaldet Maren Peder J�rns.
Det var et farverigt og interessant par, der gjorde meget for egnens kulturelle liv.
De arrangerede store folkem�der med kendte talere i deres store have.
Maren J�rgensen gik st�rkt ind for kvindesagen og plantede "kvindeegen" p� Gl�n� til minde om at kvinderne havde f�et valgret. Den gik ud efter f� �r og er erstattet med en bornholmsk r�n.

 

Tilbage

Til top af siden