| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V/W | X | Y | Z | | | |

 

G

Galgebakken
Enhver ordentlig by havde i gammel tid sin Galgebakke. S�ledes ogs� Sk�lsk�r.
Lidt uden for Sk�lsk�r p� vej mod Eggeslevmagle ligger den store gravh�j Kaneh�j fra begyndelsen af bronzealderen. Den tjente ogs� som rettersted.
"Den sidste henrettelse p� Kaneh�j ved Skelsk�r" H. C. Andersen overv�rede som latinskoleelev i Slagelse henrettelsen den 8. april 1825. Han beskriver oplevelsen i "Levnedsbogen", udgivet 1926 af Hans Brix.
    

Gedehaven
Beliggende 4 km. sydvest for Sk�lsk�r.

Gelsted, Otto
"Der er kun to steder i verden, hvor der er v�rd at leve. Det er mit elskede Gr�kenland og i Sk�lsk�r"
S�dan sagde forfatteren Otto Gelsted under et af sine bes�g i Sk�lsk�r hvor han boede p� det dav�rende Hotel Sk�lsk�r.
I ca.15 �r var Otto Gelsted en hyppig g�st i byen, og flere af hans digte er skrevet her.
Otto Gelsted d�de i 1968. Han var da 80 �r.

PH, Svend Johansen og Otto Gelsted (yderst tv.) i PH's nye bil 1932.

Genforeningssten
Genforeningsstenen, som st�r ved Slagelsevej i n�rheden af Gigthospitalet, blev i 1932 sk�nket kommunen af dav�rende dyrl�ge S. Dalsgaard. Han viste stor interesse for de s�nderjyske sp�rgsm�l.

Gerdrup
Beliggende ca. 4 km. nord for Sk�lsk�r
Gerdrup er en �ldgammel g�rd, den sidste stavelse i navnet angiver at der er tale om en udflytterg�rd, en s�kaldt torp. F�rstestavelsen indeholder et mandsnavn, m�ske grundl�ggerens.
Den �ldste kendte ejer synes at v�re Jep Jensen (Godov) til Ordrup, der med sin hustru Elne Palnesdatter sk�dede deres del af Gerdrup til Anders Jepsen Lunge 1417

Gigtsanatoriet
At Sk�lsk�r er Solskinsbyen har nok ikke ret ofte v�ret afg�rende for valg af bop�l, men for Gigthospitalet var det - solskin er godt for gigtpatienter.
18. november 1933 indviedes Gigtsanatoriet i "Lysstr�lende funkisbygninger" - s�ledes betegnede Sor� Amtstidende de nye bygninger.

Glaspustning
Sk�lsk�r Folkeh�jskole
I 1999 byggede h�jskolen en glashytte med mulighed for at arbejde med ovnbr�ndt glas (fusing og slumping) samt rigtig glaspustning.
Glashytten rummer 2 v�rksteder; et glaspusteri og et v�rksted til ovnbr�ndt glas. I glaspusteriet er der plads til 8 elever, som arbejder sammen to og to.
Der er 4 ovne i glaspusteriet; en stor smelteovn, som k�rer d�gnet rundt - �ret rundt. Den rummer det flydende glas. Der er ogs� 2 indvarmningsovne, som bruges undervejs i arbejdsprocessen og til sidst en afsp�ndingsovn, hvor de f�rdige emner anbringes til langsom afk�ling.

Gl�n�
Beliggende 10 km syd�st for Sk�lsk�r
Der er et gammelt sagn om gl�n�, den sk�nne �, som ligger i Sm�landshavet, sydvest for Holsteinborg.
Det siger, at �en engang skal synke i havet og forsvinde, men denne profeti er ikke g�et i opfyldelse. Ganske vist bliver Gl�n� mindre fordi havet tager af de s�ndre kyststr�kninger. Gl�n� er forbundet til Sj�lland ved en d�mning
D�mningen til �en blev bygget i 1881. F�r den tid m�tte man sejle med en fladbundet b�d eller k�re med hest og vogn over vadestedet. Der st�r en mindesten i engen lige n�r man kommer ind p� �en.
Huset til h�jre er det gamle f�rgemandshus.
Fedvej g�r ud til Vesterfed. Efter fedleddet ses nogle cementfundamenter der stammer fra f�rehuse.

Gl�n� - "Den glitrende �"
Roman af forfatteren Rigmor Christiansen Holdt, hvor hun beskriver sin tip-tip-tip-tipoldemors liv, bondedatteren Kirsten fra Gl�n�.

Gl�n� - "Hyldebrinkhuset"
Sommerbolig for Professor Niels I. Meyer, hvor han bl.a. har skrevet erindringsbogen "Fra h�jre mod venstre", hvor et afsnit omhandler Gl�n� og dets beboere, samt om forfatterens s�rlige kontakt med ejerne af Sk�lsk�r Apotek.

Grubbe, Didrik Larsen
1656-1702
Magister, pr�st.
Didrik Larsen Grubbe til Gjerdrups Herkomst og Eftersl�gt

Gryderup
Landsby - Beliggende 8 km. nordvest for Sk�lsk�r.
Gryderup har, som de fleste mindre landsbyer, m�ttet se de fleste af de erhverv, der f�r i tiden pr�gede byen, forsvinde.
Gryderup M�belfabrik, grundlagt 1929 fortsatte frem til 1978, hvor fabrikken blev solgt til Labofa, som senere solgte den videre.

Guldagerg�rd
Danmarks Keramikmuseum
Guldagerg�rd i Sk�lsk�r  er et internationalt keramisk videns- og udviklingscenter med speciale indenfor international og dansk keramisk kunst. Her har professionelle keramiske formgivere og kunstnere fra hele verden mulighed for at arbejde og udvikle et keramisk projekt ved brug af stedets faciliteter, v�rksteder og ovne. Her udveksles erfaringer og forskes i nye materialer, nye teknikker og kunstneriske udtryk. Guldagerg�rd er tilknyttet Danmarks Keramikmuseum - Grimmerhus, Middelfart, som museets faglige research og v�rkstedsafdeling - se mere

Tilbage

Til top af siden