| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V/W | X | Y | Z | | | |


 N

Neble
Beliggende 6 km. nordvest for Sk�lsk�r.

Neergaard, Preben
Skuespiller.
F�dt 1920 - d�d 1990.
Preben Neergaard tilbragte sine barne�r i Sk�lsk�r som plejebarn hos familien Oline og Johannes S�rensen p� Carl Medingsvej.

Nielsen, Dagny, Gl�n�
24.4.1911-9.8.2002
Organist i �rslev Kirke i 32 �r.
Dagny Nielsen var dialektens dronning. Hun l�rte bl.a. Buster Larsen og Vigga Bro, i "Jeppe p� bjerget" 1971, at tale ordentlig sj�llandsk. Hun indtalte hele stykket p� b�nd og fort�ller til Sj�llands Tidende 21.4. 2001, i anledning af hendes 90 �rs f�dselsdag, at hun i en periode var landskendt mens stykket gik p� Det Ny Teater.
Dagny Nielsen var, blandt meget andet, en gudsben�det fort�ller. Hun blev brugt meget til arrangementer, hvor hun levende fortalte om gamle dage p� Gl�n� 

Nielsen, Peder
F�dt 1829 - d�d 1897.
Statskonsulent.
Grundl�gger af Tystofte Fors�gsstation
Peder Nielsen blev f�dt i �rb�k ved Haderslev. Begge for�ldre var str�bsomme og flittige folk, omend i beskedne k�r. Peder Nielsen gik i skole i B�k, en j�vn almueskole. Da han var meget l�renem fik han hurtigt l�rt det han skulle og kunne derfor som 10-�rig komme ud at tjene.
Peder Nielsen arbejdede ved landbruget som tjenestekarl til han var 27 �r, med undtagelse af de 2 1/2 �r han aftjente sin v�rnepligt i K�benhavn.
Peder Nielsen havde et br�ndende �nske om at l�se til pr�st, men grundet manglende kapital m�tte den dr�m opgives.
I 1856 blev han optaget p� Jelling Seminarium hvor han dimitterede allerede �ret efter med karakteren "meget duelig".
1857 fik Peder Nielsen ans�ttelse p� Flakkebjerg Institut for drenge, hvor han ved siden af sin l�rergerning passede skolens store have samt studerede landbrug under forstander C.C. M�llers ledelse. Interessen for landbrug blev vakt af C.C. M�llers s�n B.C. M�ller som var landmand.
Uddrag fra jubil�umsskriftet 1986.

Tilbage

Til top af siden