| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V/W | X | Y | Z | | | |


Egerup
Beliggende 4 km. nordvest for Sk�lsk�r.

Eggeslevlille
Beliggende 4.5 km. nord�st for Sk�lsk�r.

Eggeslevmagle
Beliggende ca. 6 km. nord�st fra Sk�lsk�r.
Oprindelig var Eggeslevmagle en landsby best�ende af 21 g�rde. 15 af disse er udflyttede. Alligevel er grundstrukturen stort set bevaret med kirken i midten beliggende p� en lille forh�jning.
Tiden 1880-1945 er glansperioden for landsbyerne i Danmark. Det gjaldt ogs� for Eggeslevmagle. If�lge en oversigt fra 1916 var der: bager - gartner - hjulmand - murer - m�ller - skomager - skr�dder - 2 smedier - stenhugger - tr�skomand - 2 t�mrere og en v�ver.
Mere herom i "Jul i Sk�lsk�r 1989" af Jens Hansen.

Eggeslevmagle - Galgebakken
Enhver ordentlig by havde i gammel tid sin Galgebakke. S�ledes ogs� Sk�lsk�r.
Lidt uden for Sk�lsk�r p� vej mod Eggeslevmagle ligger den store gravh�j Kaneh�j fra begyndelsen af bronzealderen. Den tjente ogs� som rettersted.
"Den sidste henrettelse p� Kaneh�j ved Skelsk�r" H. C. Andersen overv�rede som latinskoleelev i Slagelse henrettelsen den 8. april 1825. Han beskriver oplevelsen i "Levnedsbogen", udgivet 1926 af Hans Brix.
                       

Eggeslevmagle - Gerdrup
Beliggende ca. 4 km. nord for Sk�lsk�r
Gerdrup er en �ldgammel g�rd, den sidste stavelse i navnet angiver at der er tale om en ung landsby, en s�kaldt torp. F�rstestavelsen indeholder et mandsnavn, m�ske grundl�ggerens.
Den �ldste kendte ejer synes at v�re Jep Jensen (Godov) til Ordrup, der med sin hustru Elne Palnesdatter sk�dede deres del af Gerdrup til Anders Jepsen Lunge 1417.
Gerdrup drives sammen med Lyngbyg�rd.

Eggeslevmagle - Kaneh�j M�lle
Beliggende midtvejs mellem Sk�lsk�r og Eggeslevmagle
M�llen er bygget 1880 efter en tidligere stubm�lle p� samme sted var br�ndt.
M�llen ejes og drives af Kaneh�j M�llelaug, og der er hvert �r �bent hus hvor publikum kan se m�llen arbejde og male mel.

Eggeslevmagle Kirke
Kirken forekommer i Roskildebispens Jordebog omkring 1370.
Kirken ligger i den �stlige del p� en h�j der h�ver sig over den omgivende by.
Bygningen best�r af romansk kor og skib samt fire gotiske tilbygninger.
Altertavlen er trefl�jet, sengotisk fra omkring 1450-1500. Tavlen krones af en gennembrudt bladfrise og har i midterfeltet en fremstilling af korsf�stelsen.

Eggeslevmagle - Lyngbyg�rd
Beliggende 4. km. nord for Sk�lsk�r.
P� det sted, hvor nu Lyngbygaard ligger, l� indtil svenskekrigene efter midten af 1600-tallet landsbyen Lyngby. Dens jorder var fordelt p� 12 g�rde, en af disse synes i middelalderen at have v�ret en v�bnerg�rd, en v�bner Niels Pedersen af  Lyngby n�vnes 1403.
Lyngbys tilv�relse som landsby oph�rte brat i 1658. De svenske tropper huserede og Lyngby afbr�ndtes.
Gerdrupgaards ejer, sognepr�st til Kvislemark og Fuirendal, magister Diderich Grubbe ejede fra 1696 hele Lyngby bymark. Han d�de i 1702 og hans enke blev den virkelige skaber af Lyngbygaard.

Eggeslevmagle - Poppel
I haven ved den gl. pr�stebolig p� Pr�stestr�de stod Nordeuropas h�jeste poppel, som desv�rre v�ltede i orkanen 1999.

Egholm
Beliggende 7.5 km. vest for Sk�lsk�r. Selvst�ndig � forbundet med  �en Agers� ved en d�mning. D�mningen var f�rdig 1968.
Oprindelig ejedes Egholm af et konsortium af Herman Heilbuth, Octavius Hansen, Lakmand og Rugborg. Heilbuth k�bte de andre ud og dannede med b�rnene et aktieselskab.
�en ligger som en gr�n plet i havet. Dens h�jeste punkt er ca. 3 meter over havfladen ved h�jvande.
Halvdelen er opdyrket, den sydlige halvdel er en stor gr�sslette. Der er skove p� �en, i den ene, en gammel egeskov, er der stenaldergrave.

Erhverv, nedlagte i Sk�lsk�r Kommune:  
Bogbinderi, Vestergade.

Br�nderiet (Sk�lsk�r Spritfabrik) - oprettet 1810 - nedlagt 1917 (l� hvor Sk�lsk�r Bank ligger i dag).

B�dkerv�rksted, Algade 24 - 1870'erne.

Cementst�beri, Pistolstr�de.

Cigarfabrik, opf�rt 1890 - oph�rte ca. 1930.

Elektricitetsv�rk. Opf�rt 1912 - oph�rte 1950.

Fiskefiletfabrikken "Dana", Havnevej 12, Sk�lsk�r - oprettet 1929 - nedlagt 1952.

Garveri, Strandgade 10 - oprettet 1848 - nedlagt 1935. Alt v�rkt�j og barkm�llen blev sk�nket til museet i Den Gamle By i �rhus.

Gasv�rk, oprettet 1906 - nedlagt.

Landcentralen v/ Erik & Knud Nielsen, Teglv�rksvej 27, Tystofte - oprettet 1951 - nedlagt 1987.

Jeep-Centralen v/ Poul J�rgensen, N�stvedvej 33 - oprettet 1947 - nedlagt 1992.

Jernst�beri, Algade 24 i baghuset. - 1881-1925.

Mejerier:
Agers� Andelsmejeri 1890-1969.
Boeslunde mejeri
Mejeriet Godth�b, N�stvedvej Sk�lsk�r 1888 - 1977.
Stigsn�s Andelsmejeri 1910-1964.

Pottemageri, Algade 26 

Rebslageri, Algade 24 - oprettet 1923 - nedlagt 1943.

R�geri.

Sk�lsk�r Frugtplantage. Opf�rt 1899

Sk�lsk�r og Omegns Svineslagteri, Slagterivej. Oprettet 1912 - nedlagt 1968.

Teglv�rk, Tystofte ca. 1850-1915

T�ndstikfabrikken, Park All� 4. Oprettet 1907 - nedlagt 1910.

�gpakkeri - startet 1937 i Algade 30 - derefter til virksomheden blev nedlagt p� Maglebyvej 1975.

 

Tilbage

Til top af siden