| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V/W | X | Y | Z | | | |


 R

RGS 90
"Rgs 90 - s� er jorden ogs� gr�n i morgen".
Virksomheden, der genanvender bygge- og anl�gsaffald
Stigsn�s Industripark

Rovbjerg Bakke
Beliggende p� h�jre side af Gryderupvej.
Fredet gravh�j fra �ldre broncealder. I denne grav l� et bronzesv�rd som kan ses p� Nationalmuseet.

Rovborg Ridderborg, Tystofte
I Tystofte beliggende ca. 3 km. �st for Sk�lsk�r har der v�ret en ridderborg som blev kaldt Rovborg. Borgen l� ca. 300-400 meter nord for byen. Der var en lille s� eller mose med 2 holme. Disse holme kaldtes "Rovborg", og alt tyder p�, at der p� dem har ligget en ridderborg.
Man ved at familien Saltens� eller Saltense har beboet borgen i Tystofte i ca. 200 �r. Fra 1282-1328 skrev br�drene Peder og Jens Olufsen Saltens sig til Tystofte.
Nationalmuseet samt museumsinspekt�r Henning Nielsen har ved udgravninger gjort fund - s� der hersker ikke tvivl om at borgen har eksisteret.
P� Sk�lsk�r Bymuseum er der udstillet et luftfoto, der tydeligt viser en �ndring i vegetationen hvor borgens tykke mure har st�et.

Rude
Beliggende 12 km. �st for Sk�lsk�r.
Byen Rude grundlagdes ca. �r 1200 som en rydning i egnens store skovd�kke. Navnet betyder R�dvith=rydningen i skoven. 
Omkring selve landsbyens bebyggelse l� det dyrkede land.
Rude har v�ret priviligeret med offentlige funktioner og institutioner, n�sten alle etableret af grevskabet Holsteinborg, det drejer sig om dyrl�ge, posthus, telefoncentral samt sparekasse. I 1902 byggede grevskabet Rude Sygehus, som nu er nedlagt.

Rude Amtsplejehjem
�sterg�rden

Rude Sparekasse
Rude Sparekasse- danmarks �ldste sparekasse.
Etableret af grevskabet Holsteinborg. 
Nedlagt 2001

Rude - Spareegen
Vartegn for Holsteinborg Sparekasse

Rutebiltrafik
F�r �rhundredskiftet var det b�de en besv�rlig og langsommelig proces at rejse med offentlige transportmidler til og fra Sk�lsk�r.
I 1915 indk�btes den f�rste automobil til postruten Sk�lsk�r-Boeslunde i stedet for den hestetrukne postvogn.
Den f�rste egentlige bilrute i sydsj�lland blev �bnet 5. november 1921 af I/S Milner & Jacobsen, Hiller�d. Ruten gik fra N�stved over Sk�lsk�r til Kors�r. Da h�jeste tilladte hastighed var 24 km i timen var der kun en daglig tur.
Den 1. april 1922 overtog August Dahlberg Hansen ejendommen Skovvej nr. 25 i Sk�lsk�r, og herfra startede han sin f�rste busrute. Det var p� str�kningen N�stved-Sk�lsk�r-Kors�r. Det blev starten til et vidt forgrenet net af busruter i vest-sydsj�lland, samt biler af alle kategorier.
Den 16. april 1927 indviede man Sk�lsk�rs f�rste rutebilstation ved havnen. Det kostede Dahlberg Hansen 5.000 kr. og alle var glade og tilfredse.
Den 15. maj 1933 overtog statsbanerne Dahlberg Hansens busruter, busser, chauff�rer, garager og v�rksted og Dahlberg Hansen blev ansat som driftsleder for omr�det.
Fra "Jul i Sk�lsk�r".

Rutebilchauff�rer fra Sk�lsk�r fotograferet ved Kob�k 14. maj 1933.

R�dhuse
Byen har haft 4 r�dhuse - alle beliggende p� Gammeltorv.
Det f�rste var en r�dstue p� 2 etager, som skal have ligget i den nord�stlige ende af torvet. Der er ingen spor af den. Den blev revet ned i 1682.
I 1744 fik man opf�rt et nyt r�dhus og det eksisterer endnu. Det er Gammeltorv nr. 1, den gule bygning p� torvets sydside.
I 1829 byggede man et nyt og st�rre r�dhus p� torvets vestside mod kirkemuren. Dette r�dhus var for d�rligt og blev revet ned i 1896.
I 1896 byggede man det eksisterende r�dhus, som stadig er i brug selv om al administration er flyttet til N�stvedvej.
Arkitekten var F.C.C. Hansen. Fru Justitia er udf�rt af billedhuggeren Rasmus Harboe, der stammer fra Sk�lsk�r.
I indgangen er indmuret tavler fra de to tidligere r�dhuse.
I underetagen er politi- og motorkontor. P� 1. sal er retslokale og byr�dssal.

R�dmandsg�rden
Navnet hentyder til, at arealet tidligere var udlagt til byens r�dm�nd.
Ejendommen blev tidligere kaldt Pottemagerg�rden, da der her en lang �rr�kke frem til omkring �rhundredskiftet var teglv�rk og pottemageri. De gamle lergrave er forl�ngst fyldt op, men i strandkanten er en lille trekantet odde der hovedsaglig best�r af pottesk�r og slagger fra teglv�rket.
Kommunen overtog ejendommen i 1964. 1967 indrettedes det til Civilforsvaret som i 1991 flyttede til N�stved Landevej. Sk�lsk�r Musikskole har haft til huse p� ejendommen inden de fik lokaler p� Slagelse Landevej.
Ejendommen er nedrevet og der er bygget parcelhuse.
Kilde:Sk�lsk�r - en sejltur p� fjorden af Johs. Lyshjelm.

Luftfoto fra ca. 1937-1946.

R�dmandshaven �ldrecenter
R�dmandshaven 1, Sk�lsk�r

Tilbage

Til top af siden