| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V/W | X | Y | Z | | | |


 L

Landbrugsmuseum - Snedinge Hovedg�rd
H�rer under Holsteinborg.
Museet ligger 3 km. fra Holsteinborg Slot mellem N�stved og Sk�lsk�r p� Marguerit-ruten.

Larsen, Karl, tegner
f�dt 9. maj 1889 i et af de sm� gule huse ved kanalen i Sk�lsk�r, hvor han opvoksede som fiskerdreng i en familie i trange k�r. Karl Larsen rejste til USA i 1910. Han glemte aldrig sin f�deby, som han bl.a. meget andet sk�nkede springvandet p� Svanetorvet.
Karl Larsen d�de i sit hjem i Detroit i 1992 - 103 �r gammel

Latinskolen
Beliggende Gammelgade nr. 4
Den gamle Latinskole ligger i det sydvestlige hj�rne af den gamle kirkeg�rd. Den er formentlig opf�rt engang mellem 1450-1550 til tiendelade eller pr�stebolig.
I mange �r blev den brugt som latinskole, senere som dansk skole. I 1740 blev skolen nedlagt og k�bt af k�bmand Lorentz Pedersen, som i sin d�dsstund bestemte at der skulle indrettes bolig for fattige og skikkelige borgere i den gl. skole.
Tavlen over d�ren fort�ller om det.
Bygningen har v�ret brugt til bolig til efter 2. verdenskrig.

Lodsbroen
Beliggende ved indsejlingen til Sk�lsk�r Fjord.
Den er en af k�bstadens gamle losse- og ladepladser.
Broen er en af de bedst bevarede i landet

Lodseri/Lodshus i Sk�lsk�r
Beliggende ved indsejlingen til Sk�lsk�r Fjord.
Indsejlingen til Sk�lsk�r Fjord har altid v�ret vanskelig, derfor har man langt tilbage i tiden benyttet lods.
P� et kort fra 1798 er anf�rt lodshus.
1938 opf�rtes et nyt lodshus. Her boede lodsen frem til marts 1983 hvor splitflaget blev str�get for sidste gang af Lods Arthur M�ller.
Lodshuset er i dag i privat eje.

Lundgaard, Ebbe  
F�dt 25. aug. 1944 i Nyk�bing Sj�lland. 
S�n af fhv. overl�rer og g�rdejer Svend Lundgaard og fhv. kirkesanger og hjemmeg�ende husmor Signe L.
Student fra Kalundborg Gymnasium 1964. Cand. mag. i engelsk, dansk og tysk fra K�benhavns Universitet 1972. L�rer ved Grundtvigs H�jskole, Fredensborg 1971-75. Undervisningsassistent ved K�benhavns Universitet 1973-75. L�rer ved Den frie L�rerskole, Ollerup 1975-78. Forstander ved Sk�lsk�r Folkeh�jskole 1978-92. Forstander ved Brandbjerg H�jskole fra 1992. Medlem af Sk�lsk�r Byr�d 1990-92 og af Vejle Amtsr�d 1994-96. Medlem af Det Radikale Venstres Hovedbestyrelse fra 1986. Har udgivet bogen �Samspil-Tekster om idr�t�, 1977.

P� FDBs kongres s�ndag den 19. juni blev formand Ebbe Lundgaard genvalgt til en ny fire-�rig periode.
Genvalget var ventet, og der har ikke v�ret opstillet modkandidater til valget

Lyngbyg�rd
Beliggende 4. km. nord for Sk�lsk�r.
P� det sted, hvor nu Lyngbygaard ligger, l� indtil svenskekrigene efter midten af 1600-tallet landsbyen Lyngby. Dens jorder var fordelt p� 12 g�rde, en af disse synes i middelalderen at have v�ret en v�bnerg�rd, en v�bner Niels Pedersen af  Lyngby n�vnes 1403.
Lyngbys tilv�relse som landsby oph�rte brat i 1658. De svenske tropper huserede og Lyngby afbr�ndtes.
Gerdrupgaards ejer, sognepr�st til Kvislemark og Fuirendal, magister Diderich Grubbe ejede fra 1696 hele Lyngby bymark. Han d�de i 1702 og hans enke blev den virkelige skaber af Lyngbygaard.
Lyngbyg�rd drives sammen med Gerdrup.


Tilbage

Til top af siden