| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V/W | X | Y | Z | | | |

 

 T

Tj�reby
Beliggende 4,5 km. �st for Sk�lsk�r.

Tj�reby Kirke
Indviet til Skt. Nicolaus.
Tj�reby Kirke er fra omkring 1135 og tilh�rte i middelalderen N�stved Kloster. 1629 fik Basn�s Gods sk�de p� kirken, og kirken tilh�rte derefter godset frem 1. januar 1911 hvor den overgik til selveje.
Kirken ligger i den nordlige del af Tj�reby.

Kirken best�r af romansk skib og kor med senmiddelalderlige tilbygninger: kapel, vestt�rn, v�benhus og sakristi.
Altertavlen er trefl�jet, sengotisk fra ca. 1480.
I 1925 fandt man rester af kalkmalerier fra 1300-tallet - bla.a. en engel i skibets �stlige hv�lv.

Toldbod, Sk�lsk�r
Havnepladsen.
Bygget 1886.
1970 blev Sk�lsk�r tolddistrikt lagt under Kors�r.
Huset er i dag i privat eje.

Tops�e, Haldor
Kemiker, med ekspertise i krystallografi. 
F�dt 1842 i Sk�lsk�r - d�d 1935.
Farfar til Haldor Tops�e som p�t�nker at starte virksomhed p� Stigsn�s ved Sk�lsk�r.

Torve i Sk�lsk�r:
Gammeltorv - med Pomonabr�nden og det gamle r�dhus.
Nytorv - med springvand.
Svanetorvet - med Svanespringvandet doneret af Karl Larsen.

Tranderup
Beliggende  2,5 km nordvest for Sk�lsk�r.

Turisme, Sk�lsk�r
Vestergade 1, Sk�lsk�r

Tystofte
Beliggende ca. 3 km. �st for Sk�lsk�r.

Tystofte Fors�gsstation
Grundlagt 1. april 1886 af statskonsulent Peder Nielsen.
Peder Nielsen form�ede at bygge en virksomhed op der viste sig at have s� store udviklingsmuligheder at den ogs� var levedygtig efter hans d�d.
Fors�gsstationen bestod i begyndelsen af 20 td. land af f�steg�rden "Studeg�rd", Tystofte Mark.
1889 bestod Fors�gsstationen af 33 td. land og 2 g�rde.
1891 var Fors�gsstationen vokset til 54 td. land.
Efter Peder Nielsens d�d 1897 solgte C.V.B. Castenschiold Tystofte Fors�gsstation til staten for 50.000 kr.

Tystofte - Rovborg en ridderborg
I Tystofte beliggende ca. 3 km. �st for Sk�lsk�r har der v�ret en ridderborg som blev kaldt Rovborg. Borgen l� ca. 300-400 meter nord for byen. Der var en lille s� eller mose med 2 holme. Disse holme kaldtes "Rovborg", og alt tyder p�, at der p� dem har ligget en ridderborg.
Man ved at familien Saltens� eller Saltense har beboet borgen i Tystofte i ca. 200 �r. Fra 1282-1328 skrev br�drene Peder og Jens Olufsen Saltens sig til Tystofte.
Nationalmuseet samt museumsinspekt�r Henning Nielsen har ved udgravninger gjort fund - s� der hersker ikke tvivl om at borgen har eksisteret.
P� Sk�lsk�r Bymuseum er der udstillet et luftfoto, der tydeligt viser en �ndring i vegetationen hvor borgens tykke mure har st�et.

Tystofte Teglv�rk
Tystofte Teglv�rk l� p� Teglv�rksvej 46, Teglv�rkshuse ca. 2,5 km. syd�st for Sk�lsk�r.
Virksomhedens start er ukendt, men den er formentlig startet omkring 1850 af Rasmus Harboe. Fremstillingen af mursten oph�rte 1915, da det var blevet umuligt at skaffe kul til br�ndingen grundet 1. verdenskrig.
Uddrag fra "Jul i Sk�lsk�r"

Tilbage

Til top af siden