| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V/W | X | Y | Z | | | |

 

 

 

�rslev
Beliggende 8 km. syd�st for Sk�lsk�r.
Hvor Snedinge M�llevej munder ud i �rslevvej st�r en bornholmsk r�n.
Den er plantet som erstatning for "kvindeegen", idet denne gik ud efter f� �r.
Kvindeegen plantedes til minde om at kvinderne fik valgret.
Den blev plantet af Maren J�rgensen, Gl�n�, i daglig tale kaldet Maren Peder J�rns, da hun var gift med Peder J�rgensen, Brinkg�rden, Gl�n�.
Hun gik st�rkt ind for kvindesagen. I det hele taget var det et farverigt og interessant par der gjorde meget for egnens kulturelle liv. De arrangerede store folkem�der med kendte talere i deres store have.
Peder J�rgensen blev kaldt "�-konge" hvilket han var meget stolt af.

�rslev Kirke
Indviet til Johannes D�beren.
Kirken n�vnes i Roskildebispens Jordebog omkring 1370.
1708 overgik kirken til Grevskabet Holsteinborg.
Kirken ligger p� en nord�st skr�nende bakke.
Bygningen, der er en af de interessanteste landsbykirker i amtet, best�r af romansk kor og skib, to kapeller p� korets sider samt sengotisk �stforl�ngelse og vestt�rn.

Altertavlen er fra 1625.
I 1885 blev flere us�dvanlige kalkmalerier fra omkring 1350 afd�kket p� sydkapellets �st- og sydv�g, bl. a. den meget kendte "Dansefrise"


�rslev -  Sct. Hans kilde
Den hellige kilde Sct. Hans-kilde er fredet af Nationalmuseet.
Kilden var, i katolsk tid, valfartssted for tusinder af mennesker. Kilden h�rer sammen med �rslev Kirke. At kirken er s� stor skyldes sandsynligvis kilden.
If�lge overleveringer har der ligget et kloster ved kilden, hvor seks munke levede og passede kilden s�vel som de mennesker der valfartede hertil.

�sterg�rden
Rude Amtsplejehjem.
�stervej 34, Rude

Tilbage

Til top af siden