| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V/W | X | Y | Z | | | |


 P

Plejecentre i Sk�lsk�r Kommune:

Plejecenter M�llebakken
Borgbjergvej 5, Boeslunde

Sk�lsk�r Plejecenter
Norv�nget 5, Sk�lsk�r

R�dmandscentret (dagcenter)
R�dmandshaven 1, Sk�lsk�r

Pjerrot
Tivolis mest ber�mte Pjerrot, Niels Henrik Volkersen, var fra Sk�lsk�r-egnen. Hans far var l�rer p� Stigsn�s skole. Gennem drenge�rene spirede og op�vedes det talent, der siden kom til s� rig udfoldelse p� Pantomimeteatret i Carstensens ny�bnede have i K�benhavn.
Niels Henrik Volkersen tog afsked med Tivoli p� dets 50 �rs jubil�umsdag den 15. august 1893. Han var da s� svag, at han m�tte st�ttes af sin efterf�lger p� scenen for at modtage hyldest fra omkring 20.000 mennesker.
Han d�de den 31. august 1893.

Pomona
Gammel Torv
"Pomonabr�nden" symboliserer egnens frugtbarhed. Pomona er en romersk gudinde for havedyrkning og frugtavl.
Kunstneren er Johs. Bjerg.
Anl�gget med Pomona blev opf�rt 1946

Pr�steg�rden, Sk�lsk�r
Gammelgade 6.
Opf�rt 1841. Ved opf�relsen fandt man rester af en gammel bygning - byens kongsg�rd. Nationalmuseet udgravede pr�steg�rdhaven 1973 hvor man fandt keramik og m�nter fra tiden omkring 1200.

Pr�stevangen - dagbehandlingstilbud
Sk�lsk�r Kommunes dagbehandlingstilbud for de 6-10 �rige - "Pr�stevangen" - blev indviet den 21.oktober 2004.

PVC- genanvendelsesanl�g
Forslag til PVC-genanvendelsesanl�g i Stigsn�s Industripark.
Vestsj�llands Amt har udarbejdet forslag til regionplantill�g. Bliver behandlet i november 2004.

 

Tilbage

Til top af siden