| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |

| P | Q | R | S | T | U | V/W | X | Y | Z | | | |


 S

Sdr. Bjerge
Beliggende 8 km. nord�st for Sk�lsk�r.

Sdr. Bjerge Kirke
Kirken omtales i Roskildebispens Jordebog omkring 1370.
Kirken ligger p� en til alle sider skr�nende banke h�vet over byen.
Kirken best�r af romansk skib, gotisk udvidet kor, gotisk vestt�rn og moderne v�benhus.


Sdr. Bjerge Kirke - Altertavle
I Sk�lsk�r Kommune findes en r�kke fine gamle altertavler fra f�r reformationen. Altertavlen i Sdr. Bjerge indtager en s�rstilling, idet det er en helgentavle, St. Katharina. Det er uvist om Katharina er en historisk person, men hun har v�ret elsket af folket. Legenderne om hende synes opst�et omkring 800-900. Hun kaldes Katharina af Alexandria. Hun skal v�re f�dt i �ret 294 i en fornem hedensk familie. Andre g�r hende til kongedatter fra Cypern. Som "kristi brud" sagde hun nej til flere frierier, det kostede hende livet. Hun blev henrettet ved halshugning.
Uddrag fra "Jul i Sk�lsk�r"
Altertavlen har 3 fl�je. Den er fra tiden omkring 1500.

Seistrup, Th., Skarpretter
F�dt i Slagelse den 10. januar 1848.
Th. Seistrup boede p� sine �ldre dage i Sk�lsk�r, villa "Fredly", Sor�vej. Han d�de i 1920erne.
Efter endt soldatertid blev Th. Seistrup politibetjent p� den dav�rende politistation p� Gr�br�dretorv. Efter at have v�re politibetjent i 2 �r, s� Th. Seistrup at Skarpretter-Embedet var ledigt. det var en fastl�nnet stilling , 1600 kr. om �ret.
Th. Seistrup var fra 1. august 1877 udn�vnt til Kongeriget Danmarks Skarpretter, et job som han bestred i n�sten 30 �r, til d�dsstraffens afskaffelse.

Skafottet som skarpretteren benyttede

Seved�
Beliggende 6 km. syd for Sk�lsk�r.

Sibberup
Beliggende ca. 7 km. syd�st for Sk�lsk�r. 
I Sibberup har der ingen udflytning v�ret af g�rdene.
Povl Sabroe "Den Gyldenblonde", f�dt 1897, tilbragte de sidste �r af sit liv i Sibberup. Han d�de 1984.
En anden kunstner, Henning Nielsen, boede ogs� i Sibberup. F�dt 1921 - d�d 1997.
Henning Nielsen's omr�der var maleri og skulptur

Skjelsk�r, dampskib
S/S "Skjelsk�r" blev bygget i Svendborg og sejlede i �rene 1915-1962 p� ruten Sk�lsk�r-Agers�-Om�, en tur der varede 2 timer.
Skibet blev budt lidt af hvert - fra br�lende kreaturer p� ford�kket, r�ntgenvogn til Om� og en mejet�rsker der ragede et par meter ud fra hver side af skibet.
Damperen har en p�n st�rrelse - l�ngden er 20,57 m, bredden 4.86 m og tonnagen er p� 49 bruttotons.
Efter 1962 fik damperen mere rolige dage p� Roskilde fjord hvor den sejlede som et minde om dampskibenes glorv�rdige epoke. I 1994 kom "Skjelsk�r" til Frederikssund, og senere til Helsing�r til turistsejlads.

Skoler i Sk�lsk�r Kommune:

Agers� Skole
Gamlevej 2, Agers�.

Boeslunde Skole
Borgbjergvej i Boeslunde.
Oprettet 19. oktober 1935.
B�rnehaveklasse og elever til og med tredje klasse.
Derefter kommer eleverne p� Eggeslevmagle Skole.

Skovvej 6, Sk�lsk�r
P� Skovvej ligger en stor gammel villa med en masse historie. Villaen ligger p� en grund der g�r fra Skovvej og ned til Norvejen. F�r Norvejen blev bygget i 1970'erne gik grunden direkte til Sk�lsk�r Nor.
Villaen blev opf�rt i 1856 af distriktl�ge Frederik Christian Krebs. Arkitekt var den ber�mte Michael Gottlieb Bindesb�ll.
Stilm�ssigt kan villaen nok bedst karakteriseres som italiensk inspireret gotik i en fri Bindesb�ll-fortolkning.
Ejerliste:
1856-1871: F.C. Krebs.
1871-1890: C. Raffn.
1890-1927: C. Petersen Viuff.
1927-1965: J.E. Heilmann.
1965-1988: K.L. Dahlgren.
1988-1991: J.T. Bardram.
1991-        : Arne Brandtoft og Kit Egefjord.
Kilde: Uddrag fra "Jul i Sk�lsk�r 2000"

Sk�lsk�r Apotek.
Algade 21, Sk�lsk�r
Sk�lsk�r Apotek er oprettet 1805 af apoteker Gerhard Vilhelm Mau der ogs� var postmester.
I 1878-79 opf�rtes den nuv�rende bygning, dog uden 1. salen der f�rst kom p� i 1899.
Efter en gennemgribende ombygning i 1993 fik apoteket Sk�lsk�r byr�ds bygningspris med den begrundelse, at restaureringen er smuk og hensynsfuld og indretningen er sp�ndende.
Apoteket med Svanespringvandet i forgrunden

Sk�lsk�r Blomstrer
Frivillige har p�taget sig den opgave, sammen med kommunen, at f� hele kommunen til at tage sig indbydende ud ved at plante forskellige tr�er-buske og blomster.

Sk�lsk�r By
Beliggende n�sten midtvejs mellem N�stved og Kors�r.
Sk�lsk�r n�vnes allerede 1231 i Kong Valdemars Jordebog.
Hvorn�r den har f�et sine f�rste k�bstadsrettigheder vides ikke men der findes afskrift af rettigheder fra 1414.
�ldste kendte og i dag bevarede stadf�stelse er fra 25. oktober 1483 udstedt af kong Hans.
I middelalderen var byen den vigtigste overfartsby over b�ltet fra Sj�lland, denne plads overgik til nabobyen Kors�r.
Den gamle k�bstad indgik i 1966, sammen med landkommunerne Agers�, Om�, Boeslunde, Eggeslevmagle, Tj�reby og Magleby, i storkommunen "Sk�lsk�r Kommune".
I 1970 indtr�dte Holsteinborg-Venslev og �rslev-Sdr. Bjerge ogs� i storkommunen.
Administrationen har til huse p� N�stvedvej 15, og byr�dsm�derne holdes stadig i R�dhuset p� Gammel Torv.
Folketal 2003: 11.757, hvoraf de 6.506 bor i selve byen.

Sk�lsk�r Bymuseum
Algade 2.
Sk�lsk�r Bymuseum er et kulturhistorisk lokalmuseum indrettet i en velbevaret renn�ssancebygning.

Sk�lsk�r Bypark
Guldagerg�rd.
Byparkens 7 skulpturer blev "indviet" september 2003, hvor Friluftsr�det kunne overr�kke viceborgmester Carl Henriksen "Det gr�nne Blad" som tegn p�, at Sk�lsk�r g�r noget s�rligt.
"Jul i Sk�lsk�r 2003"

Sk�lsk�rfesterne
Det var hver sommer en begivenhed der tiltrak g�ster fra hele Vestsj�lland.
Det var f�r Anl�gsfesterne i Slagelse og Havnefesterne i Kors�r.
Havnepladsen og hele havneomr�det var inddraget. Hele omr�det og broen var kranset af kul�rte lamper som spejlede sig i vandet om aftenen.
Ved Toldboden blev opbygget en estrade hvor store orkestre spillede op til asfaltbal.
Der var boder, tombolaer, g�glere, kr�mmere, gynger og karruseller, slangemennesker, st�rke damer m.m.
Byens borgere deltog ogs� p� mange m�der i f.eks. revyer.
Der var ogs� pyntede vogne fra forskellige fag
Uddrag fra:Jul i Sk�lsk�r 2003"

Sk�lsk�r Fjord
Den 6 km. lange fjord - delt i Yder- og Inderfjord kan v�re vanskelig at besejle p� grund af den ringe dybde i sejlrenden.

Sk�lsk�r Folkeh�jskole
Sk�lsk�r Folkeh�jskole opstod da Antvorskov H�jskole i tresserne havde pladsproblem og skulle tage stilling til enten en udvidelse eller bygge en helt ny skole. Valget faldt p� det sidste og her kom Sk�lsk�r ind i billedet.
Da afh�ndelsen af de gamle bygninger gik hurtigere end forventet overtog h�jskolen Daneborg i Sk�lsk�r, hvor der var plads til 28 elever. Efter et par �r var opf�relsen af Sk�lsk�r Folkeh�jskole s� vidt fremskreden at det f�rste hold elever kunne tage den i brug i 1973. H�jskolen er smukt placeret ned ad skr�ningen mod fjorden.
Grundet manglende elevtilgang var h�jskolen desv�rre n�d til at lukke i november 2005.

Sk�lsk�r Kirke
Skt. Nicolaus.
Kirken er fra begyndelsen af 1200-tallet. I sit ydre b�rer kirken pr�g af mange �rs ombygninger, tilbygninger og vedligeholdelser, men den er ikke uden aldersm�ssig charme.
Bygningsmaterialerne er meget forskelligartede - r� kl�vet kamp blandet med munkesten og nogle steder sokkel af tilhuggede kvadre.
Kirkeskibet st�r som det �ldste mens t�rnet med dets to ret us�dvanlige kirkeskibe samt kapel er kommet til senere. Dobbeltkapellet p� kirkens nordside ben�vnes "Om�'s og Agers�'s kirke", idet det har v�ret benyttet af de to �er som f�rst fik egne kirker i 1500-tallet.
Udvendig i en granitkvader i korets nord�stlige hj�rne findes "Sk�lsk�rs vartegn"
Altertavlen er en trefl�jet, gotisk tavle fra ca. 1475 - korsf�stelsen og de 12 apostle.
Pr�dikestolen er fra 1631.

Sk�lsk�r Kirke - Gravsten
Gravsten over r�dmand Povel Hansson og hans seks koner.
I Sk�lsk�r Kirkes t�rnrum, benyttet som v�benhus, sidder p� sydv�ggen en gravsten over r�dmand Povel Hansson og hans seks koner.
Det var ikke ualmindeligt i �ldre tid, at kvinder d�de f�r deres m�nd, ofte i forbindelse med barnef�dsler, og manden s� giftede sig igen, men det er ualmindeligt, at det skete seks gange.
Tegneren S�ren Abildg�rd (1718-1791) tegnede 1756-77 historiske mindesm�rker. Blandt dem stenen i Sk�lsk�r Kirke.

Stenen er fra 1608. Der var plads til at indf�re �rstal for Povel Hanssons og hans sidste kones d�d.
Der findes ikke oplysninger om personerne. Der er ikke kirkeb�ger for Sk�lsk�r for den tid.
Uddrag fra "Jul i Sk�lsk�r 2000" af Erik Nielsen

Sk�lsk�r Kirke - timeglas
I Sk�lsk�r Kirke ved pr�dikestolen findes stadig de gamle timeglas. Tidligere havde timeglassene til form�l at hindre pr�sten i at holde for lange pr�dikener. Fra omkring 1631.
Der er fire timeglas - det f�rste angiver et kvarter - det andet en halv time - det tredje et kvarter - det fjerde en time.

Pastor A. Ring ved de fire timeglas i kirken

Sk�lsk�r Kirkeg�rd
Beliggende R�dmandsvej.
Anlagt 1884. Udvidet flere gange.

Sk�lsk�r Lystskov
Borreby Dyrehave.
Sk�lsk�r Lystskov har gennem snart 200 �r v�ret et yndet udflugtsm�l for mange Sk�lsk�rborgere.
Lystskoven er beliggende mellem Slagelse Landevej og Sk�lsk�r Nor og er p� ca. 25 tdr. land, kaldes p� udskiftningskort fra 1806 for Borreby Dyrehave.
Dyrehaver er i �rhundrede anvendt af konger og adel til at opretholde en stor bestand af vildt.
Efter 1682 hvor landet blev opm�lt tilh�rte omr�det ikke l�ngere Sk�lsk�r men Boeslunde sogn. Fra slutningen af 1600-tallet var det i et par hundrede �r i privat eje hos J.M.H. Castenschiold, Borreby.
I 1869 tilb�d godsejer Castenschiold at kommunen kunne k�be skoven samt det bortforpagtede Blegehus (Kildehuset) for 8.956 rgd.

Sk�lsk�r Lystskov - restaurant
I 1818 fik det nyoprettede Sk�lsk�r Fugleskydningsselskab lov til at s�tte fugleskydningsstangen i Dyrehaven.
Fugleskydningsselskabet opf�rte ogs� et dansetelt. Det var et rummeligt lokale med borde og b�nke. I 1861 n�vnes det at der foruden 250 b�rn var 100 tilskuere til b�rneballet.
I 1863 nedbr�ndte salen og der opf�rtes en pavillion. Den stod frem til 1930.
Sk�lsk�r Kommune opf�rte senere en gulstensbygning, der med senere udvidelser stod frem til den store brand i 1980.
I 1920 fik bygningen en ombygning, dels til garderober og toiletter mod �st og en musiktribune og et par v�relser. I 1930 blev der opf�rt en ny sal langs den best�ende, s� der kunne dannes eet stort rum med plads til 1500 mennesker.
Der skete op gennem 1900-tallet stadig forbedringer.
Den popul�re restaurant Sk�lsk�r Lystskov blev ved en brand l�rdag den 25. oktober 1980 lagt i ruiner. 

Sk�lsk�r Plejecenter
Norv�nget 5, Sk�lsk�r.

Sk�lsk�r-sangen
"Gamle Sk�lsk�r er vor k�reste skat", hedder det bl.a. i omkv�det til Frede Jensens Sk�lsk�r-sang fra 1918. Han skrev den en stormfuld nat i Biscayen, hvor skibet l� underdrejet i otte dage for uvejr. Da gik tankerne uv�gerligt mod det hjemlige

Mel: Oppe p� kvisten, hvor svalerne bor

I vort lille f�dreland findes k�nne egne,
ja, der herligt v�re kan alle vide vegne,
men jeg ved et dejligt sted, hvor vi asters plukke,
der min barndomstid bortgled, og der stod min vugge.
Det er i vort lille sk�nne Sk�lsk�r,
om det er vinter i snehvide sl�r,
eller en m�neklar midsommernat,
gamle Sk�lsk�r er vor k�reste skat.

Dengang du og jeg var barn - sommerdage lange -
fisked' vi med fiskegarn, fisk s� mange, mange,
ak, nu er den tid forbi, vi ej mer' den finder,
hvor er det vi lever i - tavse, lyse minder?
Det er i vort lille....

Da vi store bleven var, drog vi ud i verden,
og de lyse minder har vi med p� vor f�rden.
Men hvor end vi vandred' frem, ej vi skued' sk�n're,
end den plet omkring vort hjem, der er meget k�n're.
Det er i vort lille....

Vi blev borte mange �r fra de sk�nne egne,
og en l�ngselstanke f�r kinden til at blegne.
Hvor var det vi l�ngtes hen, hvor vil helst vil v�re,
far og mor og k�resten, hvor er det de ere?
Det er i vort lille....

Den som her i livet har plads i vores hjerte,
�jne bl�, som b�lgen klar - sk�nne dr�mme er det:
M�neskin ved kildev�ld - k�rligheden l�rtes,
sk�nne dage svinder hen, hvor er det hun f�rdes?
Det er i vort lille....

N�r vi gamle bleven er, s� vi skal forlade
alt p� jord, som vi har k�r og de minder glade,
vi bli'r s�nket ned i jord - munden kan ej smile,
vi har sagt vort sidste ord, hvor vil vi s� hvile?
Helst ved vort lille, det sk�nne Sk�lsk�r
om det er vinter med snehvide sl�r,
eller en m�neklar midsommernat,
gamle Sk�lsk�r er vor k�reste skat.

        
Sk�lsk�r Sygehus
I tidligere tid fandtes der ikke noget egentlig sygehus i Sk�lsk�r. I Gammelgade 21 var der nogle sygestuer for s�rligt h�rdt syge der ikke kunne passes hjemme.
I 1916/17 opf�rte man det nye sygehus p� R�dmandsvej. Det bestod af 3 fl�je. Samtidig opf�rte man et epidemisygehus, bygning med ligkapel og vognport samt en bygning med fors�rgelsesanstalt og bolig for bestyreren. Der var i alt ansat op mod hundrede personer p� sygehuset da det lukkede i 1983.
Uddrag fra "Jul i Sk�lsk�r 1990" af Johs. Lyshjelm.

Sk�lsk�r Turisme
Vestergade 1, Sk�lsk�r

Sk�lsk�r Vartegn
P� Sk�lsk�r kirkes nord�stlige hj�rne er indmuret en stor sten. I den er der indhugget en cirkel med et kors og ved siden af den er der en lodret streg. Fra gammel tid kaldes denne sten for "Sk�lsk�r Vartegn", og det hedder sig at det viser en "stiv sj�llandsk alen og et sk�ppem�l"

Snede Skov, Agers�
Fredet 1941.

Snedinge
Beliggende ca. 9 km. syd�st for Sk�lsk�r.

Snedinge Hovedg�rd
Museet for Landbokultur og -erhverv.
H�rer under Holsteinborg.
Museet ligger 3 km. fra Holsteinborg Slot mellem N�stved og Sk�lsk�r p� Marguerit-ruten.

Sognehus, Boeslunde
Forhenv�rende forpagterbolig.
Indviet som sognehus november 2003.
Bruges til m�deaktiviteter - undervisning af konfirmander - legestue m.m.

Sports- og idr�tshaller i Sk�lsk�r Kommune:

Agers� Hallen, Gamlevej 6, Agers�

Boeslunde Hallen, Borgbjergvej 14, Boeslunde

Eggeslevmaglehallen, Skolevej 8, Sk�lsk�r

Kirkeskovhallen, N�stved Landevej 632, Rude

Sk�lsk�r Skoles Hal
Gammelgade 10, Sk�lsk�r

Sk�lsk�rhallen, Sor�vej 90, Sk�lsk�r

Stage, Mads
Illustrator.
F�dt 1922 i K�benhavn. Optaget p� Kunstakademiet hvor han studerede ved maler- og kunstskolen i �rene 1941-1947
Mads Stage er Bisserup-borger, ikke fanatisk men patriotisk.
Mads Stage ser helst sine v�rker brugt, ikke h�ngt v�k p� en v�g hvor ingen ser dem. Han har blandt mange andre ting lavet en illustration over St�reb�ltsbro-byggeriet.
 

Statsskov
Falster Statsskovdistrikt, som Sk�lsk�r h�rer under, havde i oktober 2004 inviteret interesserede p� en rundtur i omr�det mellem Sk�lsk�r og Kob�k hvor der i de kommende �r vil rejse sig 75 hektar skov

Stigsn�s
Beliggende 5 km. syd for Sk�lsk�r
Begyndelsen af tresserne blev p� mange m�der skels�ttende for Stigsn�s. F�rst kom meddelelsen om at SEAS agtede at bygge et stort kraftv�rk, og n�sten samtidig kom oplysningen om at Gulf ville bygge et olieraffinaderi p� naboarealerne til kraftv�rket. N�r to s� store virksomheder valgte Stigsn�s var det p� grund af den store vanddybde i Agers�sund, der gjorde det muligt at bygge havn til de meget store skibe, som skulle fragte r�materiale.
Der skulle bruges en m�ngde arbejdskraft som ikke alene kunne findes indefor den n�rmeste omegn. For at skaffe opholdssted til de mange mennesker besluttede K.F.U.M. at opf�re at arbejderkollegium p� Stigsn�s. Det viste sig at v�re en rigtig beslutning - i 1963 var der 240 pension�rer. Kollegiet blev lukket og flyttet sidst i halvfjerdserne.
P� arealet hvor Gulf olieraffinaderi virkede bliver kun de store tanke brugt til oplagring.

Stigsn�s Mejeri

Stigsn�s - PVC-genanvendelsesanl�g
Forslag til PVC-genanvendelsesanl�g i Stigsn�s Industripark.
Vestsj�llands Amt har udarbejdet forslag til regionplantill�g. Bliver behandlet i november 2004.

Stubberup
Beliggende 8 km. syd�st for Sk�lsk�r.

S�nderups�nder
Beliggende 4 km. nord for Sk�lsk�r.

Tilbage

Til top af siden